Cách tạo hình ảnh bằng Dall-E trong 30 giây

Cách tạo hình ảnh bằng Dall-E trong 30 giây
Cấu trúc Prompt mẫu: 3D letter ‘V’; Vietnam themed V shape, + nội dung cần thể hiện
 
Mẫu prompt này sẽ tạo ra một chữ cái bất kỳ, được tạo thành bởi phần nội dung chúng ta nạp vào, ví dụ
+ 3D letter ‘V’; Vietnam themed V shape, dragon fruit, include a mini Vietnam flag,
Hình ảnh chúng ta nhận được là một chữ V được tạo thành bởi quả thanh long và có cờ Việt Nam.
+ 3D letter ‘V’; Vietnam themed V shape, pagoda, Buddha, Vietnamese people cultivating rice, buffalo, include a mini Vietnam flag,
Hình ảnh chúng ta nhận được là một chữ V được tạo thành bởi chùa, Phật, người dân VN và có cờ Việt Nam
———
Chúng ta thực hiện hình ảnh dưới đây bằng Dall-E miễn phí (vào bing [chấm] com đăng ký 1 tài khoản, chọn images – Hình ảnh –> chọn create – tạo ảnh) nhập prompt (lời nhắc, lời yêu cầu nội dung hình ảnh mà bạn muốn) –> ấn Enter hoặc click nút Create.