10 công cụ AI mới và siêu hữu ích mà bạn không nên bỏ lỡ

10 công cụ AI mới và siêu hữu ích mà bạn không nên bỏ lỡ
>> Canva Magic Eraser: công cụ xóa bất kỳ phần nào không mong muốn trong ảnh.
>> Ask Your PDF: công cụ tương tác với file tài liệu, như thể bạn đang nói chuyện với sách vở.
>> Nvidia Canvas: công cụ tạo ra hình ảnh nhanh chóng, phù hợp cho việc khám phá và trình bày các ý tưởng mới.
>> Mubert.com: công cụ sáng tác nhạc, giúp tạo ra những bài nhạc không bị bản quyền.
>> supermeme.ai: công cụ tạo ra ảnh meme hài hước.
>> Invideo AI: công cụ tạo video dựa trên yêu cầu của người dùng.
>> ElevenLabs: công cụ chuyển đổi văn bản thành lời nói tự nhiên.
>> tome.app: công cụ tạo slide thuyết trình chất lượng dựa trên yêu cầu của người dùng.
>> Perplexity: công cụ tìm kiếm và trích dẫn nguồn tài liệu học thuật.
>> Descript: công cụ chỉnh sửa video và podcast bằng văn bản, giúp việc chỉnh sửa trở nên dễ dàng hơn.