Ngôi nhà năng lực bán hàng B2B

Ngôi nhà năng lực bán hàng B2B
Bán hàng B2B hay bán hàng cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Khách hàng ngày càng có nhiều thông tin và nhiều lựa chọn hơn. Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao hơn, đa dạng hơn, chuyên sâu hơn. Đối thủ cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn.
 
Vậy chúng ta cần phải làm gì để trở thành người bán háng xuất sắc?
Sự xuất sắc trong bán hàng không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả tổng hòa của công thức 4K: Khát vọng, Kỷ luật, Kiến thức và Kỹ năng. Đó chính là NGÔI NHÀ NĂNG LỰC BÁN HÀNG B2B
Như bất kỳ ngôi nhà nào, ngôi nhà năng lực bán hàng B2B bao gồm phần nền móng vững chãi và phần cột giúp vươn cao.
Cấu trúc phần nền móng của NGÔI NHÀ NĂNG LỰC BÁN HÀNG B2B gồm 3 chữ K. Chúng là: Khát vọng, Kỷ luật và Kiến thức.
Các kỹ năng bán háng là những cột chống của ngôi nhà năng lực. Có 6 kỹ năng tối quan trọng mà người bán hàng B2B xuất sắc nào cũng cần phải làm chủ. Chúng là:
– Giao tiếp
– Xây dựng mối quan hệ.
– Giải quyết vấn đề
– Làm việc nhóm
– Đàm phán
– Tổ chức công việc
Các năng lực này phải được thể hiện trong quy trình bán hàng 5 bước 2T+3C đó là:
– Tìm kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng
– Tiếp cập khách hàng tiềm năng
– Chào hàng
– Chốt sales
– Chăm sóc
Những kỹ năng giỏi đã đưa bạn đến vị trí của ngày hôm nay, nhưng những nhược điểm lại ngăn cản bạn đi xa hơn và thành công hơn.
Hiểu rõ năng lực của mình là bước đầu tiên quan trọng trong hành trình phát triển.
Nếu đủ 50 người quan tâm bằng comment phía dưới thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự khám phá năng lực bán hàng của mình.
Chúc ngày mới an lành
Mr Coach
Lâm Bình Bảo