Mô hình ĐMCN trong marketing hiện đại

Mô hình ĐMCN trong marketing hiện đại

Mô hình ĐMCN trong marketing hiện đại sẽ thay thế 4P, 4C và 4E ?

Ai cũng biết trong marketing thì mô hình 4P là : Product (sản phẩm) – Price (Định giá) – Place (Phân phối) và Promotion (Quảng bá).

Tuy nhiên hiện nay 4Ps chỉ được coi là nền của marketing còn ĐMCN mới là biến thể đáng nói

Product : – Khách hàng không muốn sở hữu sản phẩm, họ chỉ muốn được 1 cái gì đó hay giải quyết 1 nhu cầu nào đó, vậy sản phẩm chỉ là hình tướng của cái mà họ muốn được mà thôi ! – Vậy nói Sản phẩm không chính xác bằng ĐƯỢC GÌ (Đ)

Marketing hiện đại
Mô hình ĐCMN trong Marketing hiện đại

Giá cả : Mất bao nhiêu? M – Chi phí hay Giá cả không phải là thứ duy nhất khách hàng phải mất khi mua sản phẩm, họ mất thời gian, công sức, sức khỏe, công danh…. để dùng sản phẩm – vậy nói GIÁ không chính xác bằng MẤT (M) vì nhiều khi giá thì rẻ nhưng thứ mà họ mất nhiều khi còn lớn hơn cả vấn đề giá cả, đó là tại sao người giàu không chịu đi xe giá rẻ để đi tiếp khách.

Phân phối : điều gì cản trở khách mua ? C – Khách hàng cần gì là phải có ngay, họ không có tiền đủ thì mình cho trả góp, họ cần có nhanh thì mình giao hàng nhanh vậy nói PHÂN PHỐI không chính xác bằng CẢN TRỞ (C)

Quảng bá : – Nhiệm vụ của Promotion hay quảng cáo truyền thông thì cũng là truyền cái ĐƯỢC, MẤT cho khách và làm sao thuyết phục khách hàng rằng họ ĐƯỢC nhiều hơn cái họ MẤT – vậy Quảng bá không thể chính xác bằng việc TẠO NIỀM TIN  rằng họ đang Được nhiều và mất ít 

Hãy nhớ mô hình ĐMCN trong marketing

Tuấn Hà – Vinalink và The Vươn D2 Giảng Võ