Châu chấu sống 3 mùa

Châu chấu sống 3 mùa

Khổng Tử có một cậu học trò rất thích tranh luận. Một hôm, người học trò này đến thăm Khổng Tử thì gặp một người đang đứng ở cổng nhà.

Người khách này ngăn vị học trò kia lại hỏi: “Nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng thánh nhân, như vậy thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi một năm có mấy mùa? Nếu ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lạy ngài, còn nếu trả lời sai thì ngài phải bái lạy ta.”

Vị đệ tử kia suy nghĩ một lát rồi nói: “Xuân, Hạ, Thu, Đông, có bốn mùa!”
Người khách kia cãi lại: “Sai! Có ba mùa!”

Vị đệ tử cảm thấy thực sự là kỳ quái nói: “Rõ ràng là một năm có bốn mùa, sao ngươi lại nói là có ba mùa?”

Đúng lúc hai người tranh luận không thôi thì Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi: “Thánh nhân! Xin ngài hãy phân xử, một năm rốt cuộc là có mấy mùa?”

Khổng Tử nhìn vị khách một lượt rồi nói: “Ba mùa!”

Vị khách vô cùng đắc thắng, quay sang cậu học trò của Khổng Tử: ‘Ngươi nghe đã rõ chưa, còn không bái ta một lạy tạ lỗi sao?’. Nói rồi đắc chí cười ha hả đi thẳng.

Cậu học trò thấy hết sức quái lạ, bèn hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy! Một năm rõ ràng là có bốn mùa, sao vừa rồi thầy lại nói là có ba mùa?”

Khổng Tử trả lời: “Con không thấy người kia sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm, châu chấu chỉ sống có ba mùa, xuân, hạ và thu, nó đâu có biết mùa đông? Con tranh luận với nó chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao?”.

Năm 2011, ông David Aaker – chuyên gia chiến lược thương hiệu ra mắt cuốn sách Brand Relevance (Aaker được nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn mời tư vấn về hai mảng Brand Stratagey & Brand Portfolio Management).

Tôi đã có một vài comment trên trang của ông đại loại nói rằng không tìm thấy điều gì mới mẻ về tính ứng dụng thực tế trong cuốn sách viết rất kỳ công của ông. Ban đầu ông cũng có trả lời và giải thích. Sau có lẽ ông nhận ra đang Q&A cho một độc giả không phù hợp – irrelevant audience. Ông ngừng tranh luận.

Sau này mỗi lúc va chạm các tình huống liên quan đến Brand relevance (một nội dung rất hay của Brand strategy), nhớ lại đoạn comment năm nào tôi muốn độn thổ.

Lúc đó tôi mới hiểu vì sao ông Aaker dừng tranh luận với tôi. Đơn giản ông đã nhận ra tôi đích thị là một con châu chấu chỉ sống có 3 mùa.

Dừng tranh luận đúng lúc cũng là một câu trả lời. Câu trả lời này có thể chưa được hiểu tại thời điểm diễn ra và có thể mãi mãi không được hiệu hoặc đa phần hiểu sai.

Một câu trả lời không dễ chịu. Nhưng có những lúc rất cần thiết. Với một con châu chấu chỉ biết một năm có 3 mùa.

BrandSon/Interloka