Sử dụng plugin 1001 Bit pro trong Sketchup

Sử dụng plugin 1001 Bit pro trong Sketchup

Việc sử dụng plugin trong Sketchup là một việc không thể thiếu nếu chúng ta muốn thao tác nhanh để đáp ứng yêu cầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ lướt qua một số chức năng quan trọng của plugin 1001 bit pro.

 1. Tạo điểm trên mặt phẳng

Công cụ này dùng để tạo 1 điểm trên 1 mặt phẳng xác định. Từ đó, chúng ta có thể dùng điểm này làm điểm neo, xác định vị trí các vật khác, chức năng tương tự như gióng thướt (Tape Measure – T)

Cách làm:

 1. chọn công cụ
 2. click chọn 1 điểm trên mặt phẳng – để xác định mặt phẳng nào cần áp dụng
 3. click chọn 1 điểm bắt đầu, chọn phương thứ 1, nhập khoảng cách, enter
 4. nhập tiếp khoảng cách cho phương thứ 2
Điểm bắt đầu ở góc dưới bên trái

2. Xác định tâm (hình tròn, hình vuông, chữ nhật, đa giác)

Cách làm:

 1. chọn công cụ
 2. click chọn 3 điểm tại 3 vị trí cách xa nhau trên hình muốn tạo tâm
Có thể kiểm chứng bằng cách vẽ các đường Line giao nhau

Chức năng tạo tâm này sẽ giúp ích chúng ta trong trường hợp tạo tâm cho khối hình trụ trong việc làm lan can chạy dọc theo đường path, khi đó chúng ta sẽ cần tâm hình trụ

Hình trụ với tâm ở dưới đáy

3. Chia đoạn: dùng chia đoạn bằng cách đặt vào các điểm trên đường thẳng đó

Cách làm:

 1. Chọn đoạn cần chia
 2. Click công cụ chia đoạn
 3. Dùng các tùy chọn:
 • Number of segments (evenly distributed): Số lượng đoạn được chia đều
 • Entity arrangement: Sắp xếp theo
 • Place points at both ends: Đặt điểm ở cả hai đầu
 • Place points at middle of each segments: Đặt điểm ở giữa mỗi phân đoạn
 • Fixed distance for each segment: Khoảng cách cố định cho từng phân đoạn
 • Setting out from middle point (entity on middle point): Đặt ra từ điểm giữa (thực thể ở điểm giữa)
 • Setting out from middle (spaced from middle point): Đặt ra từ giữa (cách nhau từ điểm giữa)
 • Setting out from start point: Đặt ra từ điểm bắt đầu
 • Evenly divided. Each segment does not exceed: Chia đều. Mỗi phân đoạn không vượt quá
Chọn đoạn cần chia trước khi chọn công cụ chia đoạn
Các đoạn đã được chia đều

4. Gióng vật thể theo 3 điểm: chức năng này dùng để di chuyển bắt dính vật thể theo 3 điểm

Cách làm:

 1. Chọn toàn bộ vật thể cần bắt dính
 2. Chọn công cụ, chọn 3 điểm theo thứ tự trên vật thể
 3. Chọn 3 điểm theo thứ tự trên vật thể đích – Xong
Ví dụ bắt dính mặt trong của khối hộp với chỗ thủng trên bề mặt đối tượng đích
Sau khi bắt dính

5. Đặt lại layer đang làm việc: dùng để chuyển sang layer mà mình muốn

Set Layer hiện hành

6. Chuyển các layer về cùng 1 layer: áp dụng cho các vật thể đang phân bổ tại nhiều layer khác nhau mà giờ mình muốn chuyển chúng về chung 1 layer

Cách dùng là chọn hết các mặt, vật thể cần chuyển, rồi dùng công cụ chuyển về

7. Tạo lan can bằng array theo path: 

Bước làm:

 1. Chọn hết đối tượng và đường path
 2. Click công cụ, nhập số lượng tùy ý
 3. Chọn tâm đối tượng hình trụ, chọn điểm bắt đầu array trên đường path
Công cụ Array theo path
Bước 1: chọn hết đối tượng và đường path
Bước 2: Click chọn công cụ, nhập số lượng tùy ý
Bước 3: chọn tâm hình trụ rồi chọn điểm bắt đầu array trên đường path
Kết quả được các khối trụ chạy theo path

Ứng dụng lệnh Follow Me để tạo thành của lan can như sau

Bước 1: tạo 1 circle nằm ngang và dùng công cụ xoay để lật nó góc 90 độ
Sau khi lật đứng 90 độ
Bước 2: di chuyển nó theo phương của trục cách xa về sau, chọn đường path, click công cụ Follow Me, chọn tiết diện hình tròn
Kết quả ta được thành lan can chạy theo path

8. Tạo mái tự động: Công cụ này giúp chúng ta tạo mái từ một mặt phẳng

Các bước thao tác: 

Bước 1: Tạo một mặt phẳng, group lại
Bước 2: Chọn mặt phẳng, chọn công cụ, nhập thông số – chú ý nhìn các giá trị a,b,c,d
Kết quả một mái ngói đã được tạo tự động