Sử dụng Plugin 1001 Bit pro – phần 5

Sử dụng Plugin 1001 Bit pro – phần 5

Tạo cầu thang: chức năng này cho ta chọn lựa các loại cầu thang khác nhau, nhập thông số chi tiết về chiều cao, số bậc,…

Chọn công cụ tạo cầu thang
Nhập các thông số, chú ý các ký tự
Cầu thang với đường line tay vịn

Tạo cầu thang tự động: loại cầu thang áp dụng trong siêu thị

Click công cụ và thiết lập thông số
Kết quả với cầu thang tự động

Công cụ tạo viền cửa sổ

Đục lỗ trên tường, tạo bề mặt phủ, chọn bề mặt rồi chọn công cụ
Kết quả với cửa sổ hoàn thiện

Tạo các kiểu cửa sổ khác nhau

Click chọn công cụ, chọn các dạng cửa sổ, nhập thông số phù hợp, double click vào vị trí trên bề mặt để tạo cửa sổ
Nhập các thông số phù hợp
Dạng cửa sổ không chân
Dạng cửa có trang trí bên trên
Kiểu cửa sổ thứ 3
cửa sổ đã tạo

Chia ô cửa sổ

Chọn mặt, chọn công cụ
kết quả sau cùng

Đục nền sàn

Chọn bề mặt nền, click công cụ
kết quả sau cùng

Các kiểu màn cửa sổ

Chọn bề mặt, click công cụ, nhập thông số phù hợp
Kết quả tạo màn cửa sổ bằng Sketcup plugin 1001 bit pro
Kết quả tạo màn cửa sổ bằng Sketcup plugin 1001 bit pro

Tạo hoa văn từ nét trên bề mặt

Chọn nét vẽ trên bề mặt, chọn công cụ, nhập thông số phù hợp
Thông số hoa văn
kết quả được tạo
Phóng to xem chi tiết

Tạo các dạng kèo sắt gác ngang

Chọn bề mặt, chọn công cụ, Setup profile (hình dạng tự làm riêng), ok thì Create Joists
tạo hướng của thanh kèo, click 2 điểm xuôi theo mái tạo hướng
Kết quả thanh kèo đã được tạo

Thanh gác mái:

Chọn bề mặt, chọn công cụ, nhập thông số, Create raffers…
Kết quả

Tạo mái từ nhiều dạng bề mặt

Chọn bề mặt trước, chọn công cụ, nhập thông số
kết quả
tô vật liệu lên mái

Tạo nhiều dạng mái tôn

Chọn công cụ, chỉnh các tùy chọn
Click 1 điểm xác định bề mặt, 2 điểm xác định hướng
tổng quát mái tôn gơn sóng được tạo
Chi tiết gợn sóng