Sử dụng Plugin 1001 Bit pro – phần 4

Sử dụng Plugin 1001 Bit pro – phần 4

Công cụ tạo tường: với công cụ này chúng ta sẽ có 3 tùy chọn như sau

  1. Dạng tường đơn: có 1 bề dày và chiều cao nhất định
  2. Dạng tường đôi: có 2 bề dày
  3. Dạng tường có khung sắt
Chọn dạng tường đơn
Nhập thông số canh mép tường, bề dày tường, độ cao rồi click Build Wall
Click điểm bắt đầu, double click tại điểm kết thúc để tạo tường
Tiến hành đo lại xem đúng thông số đã nhập ban đầu chưa
Với dạng tường đôi, thao tác cũng tương tự
Kiểm tra các thông số
Dạng tường có thanh sắt
Điều chỉnh các thông số
Kiểm tra các thông số
Kết quả sau cùng với bức tường

Công cụ tạo tường cửa sổ: dùng để đục tường tạo cửa sổ

Có sẵn tường, chọn công cụ, thiết lập thông số
Click tại điểm 1, nhập khoảng cách 3000, enter, hướng lên trên nhập khoảng cách 1500 (giống dùng Tape Measure), hướng qua phải
Kết quả với cửa sổ
Ta có thể tạo hình dạng bất kỳ bằng nút lệnh Setup Profile
Tiếp theo là click bề mặt khối polygon, thao tác click nhập khoảng cách như hình chữ nhật ban đầu

Tạo rãnh tường:

Chọn bề mặt cần tạo rãnh (ở đây chọn 2 bề mặt)
Click công cụ, thiết lập thông số cho các khe rãnh, số lượng rãnh
Chọn 1 vị trí điểm trên mép tường (có thể dùng Tape Measure để canh vị trí), click vào để tạo rãnh
Ta có 3 rãnh tường như kết quả

Tạo các dạng cột khác nhau

Ta chỉ việc click công cụ, rồi chọn kiểu dáng cột muốn tạo, nhập thông số, click vào không gian Sketchup để tạo
Tạo dạng khối trụ
Tạo khối trụ trọn
Tạo khối trụ cổng

Tạo các khối trụ

Click vào công cụ để chọn các kiểu trụ
Nhập thông số cho khối trụ
Tiếp tục với hình khối trụ khác

Tạo dạng khung sắt:

Chọn khung trước khi click công cụ
Kết quả, ta có thể chọn các dạng khung khác
Dạng khung tròn
Dạng khung chữ nhật bo góc
Dạng khung chữ T
Dạng khung chữ U