Sử dụng Plugin 1001 Bit pro – phần 2

Sử dụng Plugin 1001 Bit pro – phần 2

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các chức năng của các công cụ nằm trong bộ plugin 1001 bit pro để phục vụ công việc nhanh chóng hơn.

Chức năng bo góc:

  1. Thao tác chọn công cụ trước,
  2. chọn 2 cạnh cần bo
  3. nhập thông số
Công cụ bo góc
Nhập thông số bo, số đoạn khi bo, càng nhiều càng mượt
Sau khi bo, dùng chức năng Weld Edges để hàn các đoạn thành 1 đoạn

Chức năng vát cạnh

Chọn công cụ, chọn lần lượt cạnh 1, canh 2, nhập thông số cần vát cho mỗi cạnh
Kết quả được theo từng cạnh

Chức năng phóng tới cạnh

Chọn công cụ, chọn cạnh cần phóng, chọn cạnh đích
Xuất hiện đường gióng giả định phóng tới cạnh đích
Kết quả, chú ý là các đoạn đều phải cùng nằm trên cùng 1 mặt phẳng

Công cụ Offset theo cạnh: công cụ này khác với công cụ offset của Sketchup chỉ là cạnh đơn

Chọn công cụ, nhập vào khoảng cách, click từng cạnh và xác định hướng cần Offset
Offset trong Sketchup
Offset trong Sketchup

Công cụ cắt tiết diện khối 3D: là công cụ vẽ 1 đường bao quanh các mặt của khối hình 3D bất kỳ

Chọn công cụ, chọn mặt, chọn vị trí xuất phát (ví dụ cạnh dưới kéo lên, nhập 300)
Kết quả được 1 đường cắt ngang các mặt của khối trụ

Công cụ tạo đường xoáy dốc

Thao tác: chọn đường, chọn công cụ, nhập độ cao Heght
Click điểm bắt đầu, Click điểm kết thúc
Kết quả được đường xoáy trôn ốc

Công cụ Scaling Tool: phóng to thu nhỏ đồng dạng hoặc theo phương

Bước 1: Chọn đối tượng, chọn công cụ, chọn kiểu phóng đồng dạng (0), next
Nhập hệ số phóng to
Click vào điểm cơ sở để phóng to

Các tùy chọn phóng to gồm có:

  • 0 – phóng to, thu nhỏ đồng dạng
  • 1 – phóng theo 3 trục x, y, z
  • 2 – phóng theo 1 độ dài nhất định