Quản lý bản vẽ trong Sketchup

Quản lý bản vẽ trong Sketchup

Chào các bạn, sau khi chúng ta đã thiết kế được mô hình 3D nhà cửa trong Sketchup rồi thì công việc sau cùng là xuất bản vẽ ra để phục vụ yêu cầu khách hàng. Sau đây là một số thao tác:

Trong Sketchup, sau khi mở bản vẽ, chọn Send to Layout

Lưu ý là sau khi tạo mô hình 3D, chúng ta nên tạo các Scene trong Sketchup để chọn nhiều góc khác nhau cần thể hiện trong môi trường Layout

Thanh công cụ vẽ thêm trong môi trường Layout

Trong Sketchup Layout, chúng ta có thanh công cụ bao gồm các công cụ như Line, Arc, Rectangle, Circle, Polygon, Offset, Text, Lable, Dimention, Table, Erase, Style… Các công cụ này dùng để vẽ thêm các hình dạng cơ bản như nét mảnh Line, cung tròn, đường tròn, hình chữ nhật, đa giác, thêm Text, thêm chú thích, thêm kích thướt,…. Các bạn thao tác thử.

Tip: Chúng ta có thể tạo một hiệu ứng Cliping Mask như sau:

Vẽ 1 hình elip trước cái view, chuột phải chọn lệnh Create Clipping Mask

Kết quả sau khi Clipping Mask

Khi mới Send to Layout, chúng ta chỉ có 1 view khung nhìn, do đó muốn thay đổi view này trực tiếp, chúng ta có thể Double Click trực tiếp vào view này, để từ đó có thể xoay, di chuyển góc đến vị trí thích hợp mà ta mong muốn. Khi tạo 1 view mới, chúng ta chọn view cũ, Copy, Paste tại chỗ rồi di chuyển xuống

Thao tác Copy view khung nhìn
Thao tác lấy các Scene để hiển thị
Thao tác chọn nhanh các View mặc định

Thanh Default Tray gồm các bảng Color, Shape Style, Pattern Fill, model, Drawing,… cho phép chúng ta hiệu chỉnh chi tiết cách thể hiện trong bảng vẽ bao gồm các hình vẽ minh họa lẫn các view.

Tạo nhanh 1 trang mới bằng cách nhân đôi trang cũ và đổi tên trang mới
Mục Scrapbooks cho phép ta thêm thư viện hình minh họa vào bảng vẽ
Thao tác xuất ra file PDF