Bài tập cơ bản dựng hình 3D làm quen với Sketchup – P4

Bài tập cơ bản dựng hình 3D làm quen với Sketchup – P4

Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với loạt bài thứ 4 gồm 10 bài tiếp theo về vẽ mô hình thiết kế cơ khí bằng SketchUp. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nào!

Bài 31 – bài tập Sketchup cơ bản
Bài 32 – bài tập SketchUp cơ bản
Bài 33 – bài tập SketchUp cơ bản
Bài 34 – bài tập SketchUp cơ bản
Bài 35 – bài tập SketchUp cơ bản
Bài 36 – bài tập SketchUp cơ bản
Bài 37 – bài tập SketchUp cơ bản
Bài 38 – bài tập SketchUp cơ bản
Bài 39 – bài tập SketchUp cơ bản
Bài 40 – bài tập SketchUp cơ bản

Chúng ta có gặp khó khăn nào trong việc làm bài tập không vậy? Tôi hy vọng các bạn sẽ nói không. 😀 Hy vọng là vậy. Chúc các bạn thành công! 

lequangphuc@gmail.com