Bài tập cơ bản dựng hình 3D làm quen với Sketchup – P2

Bài tập cơ bản dựng hình 3D làm quen với Sketchup – P2

Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với loạt bài tập thứ hai làm quen để thành thạo các công cụ dựng hình cơ bản của Sketchup. Chúng ta lại phải tiếp tục suy nghĩ, động não cho bớt ngu người rồi hen, hihi…Thôi, nói vui thôi, cùng làm nha.

Bài 11 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 12 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 13 - bài tập sketchup cơ bản
Bài 13 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 14 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 15 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 16 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 17 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 18 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 19 – bài tập sketchup cơ bản
Bài 20 – bài tập sketchup cơ bản

Các bạn đã hoàn thành được bao nhiêu bài tập rồi? Hy vọng các bạn sẽ làm hết và cảm thấy đầu óc của mình ngày càng phân tích nhanh hơn lúc trước. Đó là các bạn đã tiến bộ rồi đấy. Chúc mừng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những loạt bài tập tiếp theo nhé. Thân mến !

lequangphuc@gmail.com