Array với lệnh xoay

Array với lệnh xoay

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ xoay vật thể xung quanh 1 điểm tâm bất kỳ nằm cùng bề mặt không gian. 

Bước 1: Chọn vật thể (đã group)

Bước 2: Chọn công cụ xoay, click điểm tâm bên ngoài định xoay

Xoay 30 độ

Bước 3: Click vào điểm gốc trên vật thể

Bước 4: Nhập góc cần xoay

Nếu muốn copy nhân bản thì kèm theo Ctrl

Công cụ resize của Tape Measure: Khi gọi công cụ (T), ta biết chức năng của nó là đo khoảng cách, tạo đường gióng. Nhưng còn 1 chức năng ẩn nữa là resize theo tỷ lệ. Chúng ta cùng thử cách làm thế nào nhé. Áp dụng cho vật thể được group.

Bước 1: Gọi lệnh T, tiến hành đo cạnh bằng cách click từng điểm, trong ví dụ cạnh 1200mm

Bước 2: Sau khi đo, nhập 2000 nếu muốn tăng size theo tỷ lệ

Bước 3: Click Yes và kiểm tra lại