Diễn hoạt môi trường với Morph

Diễn hoạt môi trường với Morph

Yêu cầu bài tập:

Tạo chiếc bát biến đổi thành ly, áp vật liệu trong suốt, diễn hoạt biến đổi hình dạng ly,

dòng chữ Mazindol xoay từ trên xuống,

Text quảng cáo từ trái qua phải, từ phải qua trái.

ánh sáng, môi trường

B1: Tạo 1 tấm Plane tại kn Top, kích thướt 220-220, tô chuyển sắc Gradient như sau
B1: Tạo 1 tấm Plane tại kn Top, kích thướt 220-220, tô chuyển sắc Gradient như sau
B2: Chọn Flat Mirror (độ phản chiếu), cho giá trị 30
B2: Chọn Flat Mirror (độ phản chiếu), cho giá trị 30
khung nhìn Front, vẽ Line chiếc ly, điều chỉnh kích thướt, hình dạng chiết bát, áp lệnh Lathe
khung nhìn Front, vẽ Line chiếc ly, điều chỉnh kích thướt, hình dạng chiết bát, áp lệnh Lathe
B3: Nếu đáy bát chưa khít, check Weld Core để hàn kín lại
B3: Nếu đáy bát chưa khít, check Weld Core để hàn kín lại
Do chúng ta tạo bằng 1 đường Line nên độ dày bát khá mỏng, dùng Outline để tăng độ dày
Do chúng ta tạo bằng 1 đường Line nên độ dày bát khá mỏng, dùng Outline để tăng độ dày
B5: Kiểm tra số mặt của bát bằng cách Object Properties, 

do lệnh Morph chỉ biến đổi khi các đối tượng cùng số mặt
B5: Kiểm tra số mặt của bát bằng cách Object Properties,
do lệnh Morph chỉ biến đổi khi các đối tượng cùng số mặt
B6: Nhân bản chiếc bát để cùng số mặt ở đối tượng mới, biến đổi hình dáng
B6: Nhân bản chiếc bát để cùng số mặt ở đối tượng mới, biến đổi hình dáng
B7: Hiệu chỉnh Ly ở cấp độ điểm Vertex
B7: Hiệu chỉnh Ly ở cấp độ điểm Vertex
Áp chất liệu Raytrace, với các thông số sau
Áp chất liệu Raytrace, với các thông số sau
Đặt Camera Target vào khung nhìn Top, qua kn Per bấm C – khung nhìn Camera, di chuyển camera
Đặt Camera Target vào khung nhìn Top, qua kn Per bấm C – khung nhìn Camera, di chuyển camera
B10: Di chuyển đầu đọc đến frame 60
B10: Di chuyển đầu đọc đến frame 60
B11: Mở bảng lệnh – chọn cái bát, click Pick Target, chọn đối tượng biến đổi là cái Ly
B11: Mở bảng lệnh – chọn cái bát, click Pick Target, chọn đối tượng biến đổi là cái Ly
B12: Xác định frame bắt đầu biến đổi: Di chuyển frame 0 đến frame 20
B12: Xác định frame bắt đầu biến đổi: Di chuyển frame 0 đến frame 20
B13: Cho một đèn Omni vào, bật bóng đổ Shadow, cho cường độ bóng đổ = 0.3
B13: Cho một đèn Omni vào, bật bóng đổ Shadow, cho cường độ bóng đổ = 0.3
B14: Dãn hoạt cảnh lên 150 frame, Right click nút Play
B14: Dãn hoạt cảnh lên 150 frame, Right click nút Play
B15: Đưa vùng nhìn Camera vào: Rendering/Video Post/ Add Scene Event
B15: Đưa vùng nhìn Camera vào: Rendering/Video Post/ Add Scene Event
B16: Áp phép Lens Effects Flare, Setup
B16: Áp phép Lens Effects Flare, Setup
B17: Load affectfx3
B17: Load affectfx3
B18: Chỉ định Node Source là Omni001
B18: Chỉ định Node Source là Omni001
B19: Diễn hoạt góc xoay tia sáng 180 độ đến frame 100
B19: Diễn hoạt góc xoay tia sáng 180 độ đến frame 100
B20: Cho đầu đọc đến frame 100, bật AutoKey, nhập 180 vào Angle
B20: Cho đầu đọc đến frame 100, bật AutoKey, nhập 180 vào Angle

B21: Cho tuyết rơi – thêm Snow vào khung nhìn Top, Kéo Snow lên trong Front

B23: Thay đổi tốc độ ngẫu nhiên, size, màu sắc, gán Id =1, Áp Lens Effect Glow với Size =1
B23: Thay đổi tốc độ ngẫu nhiên, size, màu sắc, gán Id =1, Áp Lens Effect Glow với Size =1
B24: Thêm Text – Extrude – cho xoay 360 độ từ trên xuống tại frame 61 – 80

B25: Cho Object ID của chữ = 2, gán hiệu ứng Len Effect Glow cho chữ,

Chọn Gradient, diễn hoạt Size =0 tại frame 81

Đến Size =10 tại frame 90 bằng cách bật AutoKey

B26: Mở bảng Track View để điều chỉnh vị trí bắt đầu từ frame 81, chú ý Object ID = 2 đã gán cho Text

B27: Cho 2 dòng Text và Extrude lên, chạy 2 chiều vào nội dung từ fram 91 - 110

B28: Xuất film
B27: Cho 2 dòng Text và Extrude lên, chạy 2 chiều vào nội dung từ fram 91 – 110
B28: Xuất film