Diễn hoạt chữ sáng, tắt theo chu kỳ

Diễn hoạt chữ sáng, tắt theo chu kỳ

B1: Chuẩn bị text được Extrude

Gán ID = 1 (chuột phải lên đối tượng – Object Properties).

Cho 1 camera Target tại Khung nhìn Top

Thay đổi vùng nhìn Per thành vùng nhìn Camera – click chữ C

Điều chỉnh góc nhìn camera cho phù hợp với khung nhìn Camera

Di chuyển đầu đọc đến frame 70

Rendering/ Video Post/

Thêm khung nhìn Camera vào như hình bên

B2: Thêm hiệu ứng lóe sáng, kiểm tra Object ID = 1, tích mục Edge
B2: Thêm hiệu ứng lóe sáng, kiểm tra Object ID = 1, tích mục Edge
Cho Size =0, bật AutoKey, cho Size = 2, tắt AutoKey
Cho Size =0, bật AutoKey, cho Size = 2, tắt AutoKey

B3: Đổi vị trí lóe sáng từ frame 60 – 70

Bật bảng Track View / Dope Sheet tại Graph Editors

Di chuyển Key từ 0 – đến frame 60

B4: thêm 2 key chớp tắt. Thay đổi giá trị Key khi thêm
B4: thêm 2 key chớp tắt. Thay đổi giá trị Key khi thêm
B5: Xuất film

Vào Lại bảng Video Post, lưu tên film, Chọn chất lượng xuất film
B5: Xuất film
Vào Lại bảng Video Post, lưu tên film, Chọn chất lượng xuất film

Chọn tên film, chọn icon người chạy

Range: Số lượng frame xuất từ – đến

Kích thướt xuất film

Render