Diễn hoạt Camera và Ánh Sáng

Diễn hoạt Camera và Ánh Sáng

Bài 1: Camera góc đỉnh

Trong bài này, chúng ta sẽ dùng Camera chạy trên các dòng chữ được dựng từ Text 3D. Đây cũng là góc nhìn của con mắt khi xuất phim. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu.

Tạo text Camera với 3 ấm trà Teapot, đặt 2 camera Target như hình

Chọn Camera 1, điều chỉnh góc độ phía trên chữ như hình
Chọn Camera 1, điều chỉnh góc độ phía trên chữ như hình
Tại frame 70, bật Autokey, di chuyển camera 1 theo 1 hướng đến đầu chữ C, xuất film
Tại frame 70, bật Autokey, di chuyển camera 1 theo 1 hướng đến đầu chữ C, xuất film

Bài 2: Camera góc ngang

Với Camera 2, đặt đích chiếu ngay tâm chữ Camera

(Click H, chọn Target của Camera 2, di chuyển vào tâm)

Tại frame 70, bật Autokey, di chuyển nguồn Camera sang trái, tắt Autokey, xuất film
Tại frame 70, bật Autokey, di chuyển nguồn Camera sang trái, tắt Autokey, xuất film

Diễn hoạt với ánh sáng

Vẽ hình chữ nhật khung nhìn Front kích thướt như hình, canh giữa tọa độ

Thêm text (tên mình) + 3 hình tròn, canh chỉnh kích thướt cho phù hợp
Thêm text (tên mình) + 3 hình tròn, canh chỉnh kích thướt cho phù hợp
Chọn Text, áp lệnh Edit Spline, Attach Mult các đối tượng
Chọn Text, áp lệnh Edit Spline, Attach Mult các đối tượng
áp lệnh Extrude để tạo khối
áp lệnh Extrude để tạo khối
Bổ sung Target Spot tại khung hình Top, kiểm nhận On phần Shadows
Bổ sung Target Spot tại khung hình Top, kiểm nhận On phần Shadows
Thay đổi cách chiếu sáng, điều chỉnh hình dáng chiếu:

Chọn Rectangle, thay đổi 2 giá trị Hotspot/Beam và Falloff/Field sao cho vừa cái bảng
Thay đổi cách chiếu sáng, điều chỉnh hình dáng chiếu:
Chọn Rectangle, thay đổi 2 giá trị Hotspot/Beam và Falloff/Field sao cho vừa cái bảng
Đặt lại nguồn sáng trước bảng, click số 8 để mở bảng Environment đổi màu nền
Đặt lại nguồn sáng trước bảng, click số 8 để mở bảng Environment đổi màu nền
Phần diễn hoạt

nhấn H chọn đích sáng, dùng công cụ Move thay đổi vị trí sang trái
Phần diễn hoạt
nhấn H chọn đích sáng, dùng công cụ Move thay đổi vị trí sang trái
Tại Frame 70, bật AutoKey, di chuyển đích sáng qua phải
Tại Frame 70, bật AutoKey, di chuyển đích sáng qua phải
Xuất đoạn film 75 frame
Xuất đoạn film 75 frame
Bảng Render
Bảng Render