Chất liệu trong 3ds Max

Chất liệu trong 3ds Max

Việc áp một chất liệu lên một hình khối để xuất ra hình sẽ khiến cho việc thiết kế 3d trở nên chân thực hơn. Do đó, việc học để biết và áp dụng chất liệu vào 3ds Max cực kỳ cơ bản và quan trọng. Nào, chúng ta cùng nhau vào bài học.

Cách áp chất liệu màu sắc hình họa lên vật thể 3D

Click M (Material Editor) để mở hộp thoại chất liệu

Các thuật ngữ – Loại chất liệu:

Blinn & Phong: loại chất liệu thích hợp cho vật liệu nhân tạo như nhựa dẻo, sơn, có cấu tạo từ các phần tử được phân bố đều, ánh sáng phản chiếu có dạng tròn với mép biên chuyển tiếp mềm mại

Anisotropic: Dùng cho vật liệu nhựa dạng sợi, kim loại cuốn tròn.

Multi – layer: dùng cho vật liệu thép không rỉ, cho phép tạo 2 phần bóng sáng phản chiếu

Oren Nayer Blinn: Dùng cho vật liệu xốp như cao su, vải sợi hoặc da người

Bảng điều khiển Material trong 3ds Max
Bảng điều khiển Material

Strauss & Metal: công dụng như Blinn và Phong, khác biệt là phần phản chiếu Specular Level không được phép thay đổi.

Ambient: Màu của vùng tối, Diffuse: màu chính, Specular: màu vùng chói

Self Illumination: độ tự phát sáng của chất liệu, Opacity: Độ trong suốt

Specular level: độ chói sáng, Glossiness: Vùng chói sáng, Soften: độ chuyển tiếp mềm mại từ vùng sáng sang tối

Cách tạo màu cơ bản, cách gán họa đồ – hình ảnh cơ bản

Thao tác chọn Binn
Thao tác chọn Binn

U, V phần Offset: dịch chuyển ảnh ngang, dọc

U,V phần Tiling: nhân bản theo chiều ngang, dọc

U,V,W phần Angle: Xoay ảnh Bitmap

Bài tập minh họa:

Gán chất liệu cho 1 tấm Plane tạo thành nội dung bức tranh

Khung tranh vẽ line mặt cắt, áp lệnh Bevel Profile

Gán chất liệu cho 1 tấm Plane tạo thành nội dung bức tranh

Khung tranh vẽ line mặt cắt, áp lệnh Bevel Profile
Gán chất liệu cho 1 tấm Plane tạo thành nội dung bức tranh
Khung tranh vẽ line mặt cắt, áp lệnh Bevel Profile
Gán chất liệu cho 1 tấm Plane tạo thành nội dung bức tranh

Khung tranh vẽ line mặt cắt, áp lệnh Bevel Profile
Gán chất liệu cho 1 tấm Plane tạo thành nội dung bức tranh
Khung tranh vẽ line mặt cắt, áp lệnh Bevel Profile
Bài tập ôn tập:

Gán chất liệu gradient cho 1 quả táo, táo được tạo thành bởi Line, lệnh Lathe, cuống màu nâu là cylinder, lệnh Taper, Bend
Bài tập ôn tập:
Gán chất liệu gradient cho 1 quả táo, táo được tạo thành bởi Line, lệnh Lathe, cuống màu nâu là cylinder, lệnh Taper, Bend
Áp chất liệu chuyển sắc Gradient
Tạo 1 tấm Plane ở khung nhìn Front, Click chữ M để mở bảng Material. Chọn kiểu Gradient

Kiểm nhận 2 Sided để hiện chất liệu ở 2 mặt
Áp chất liệu chuyển sắc Gradient
Tạo 1 tấm Plane ở khung nhìn Front, Click chữ M để mở bảng Material. Chọn kiểu Gradient
Kiểm nhận 2 Sided để hiện chất liệu ở 2 mặt

Chọn 3 màu:

Color 1, 2, 3

Nút 3: Go to Parent

Nút 2: Show Shaded Material in ViewPort

Nút 1: Assign Material To Selection

Sau khi chọn 3 màu xong click nút 3 rồi nút 1 để áp dụng màu vào tấm Plane

Click nút 2 để hiển thị kết quả trong khung nhìn

Tăng giá trị Color trong Self Ilumination để màu được sáng hơn

Khi muốn quay lại cấp độ con để chỉnh 3 màu thì chọn bảng nhỏ Map dưới đáy.

Click Map #1 để hiệu chỉnh tại cấp độ con
Khi muốn quay lại cấp độ con để chỉnh 3 màu thì chọn bảng nhỏ Map dưới đáy.
Click Map #1 để hiệu chỉnh tại cấp độ con

Áp chất liệu họa đồ

Tạo 1 tấm Plane ở khung nhìn Top, Click chữ M để mở bảng Material. Chọn kiểu Bitmap

Áp chất liệu họa đồ: Điều chỉnh giá trị U V Tiling để tăng số lượng theo chiều dọc ngang
Áp chất liệu họa đồ: Điều chỉnh giá trị U V Tiling để tăng số lượng theo chiều dọc ngang

Áp & điều chỉnh hình ảnh khung tranh

Click View Image để chỉnh biên vị trí cần hiển thị

Sau đó Click kiểm nhận Apply để áp dụng khung ảnh đã chọn

Sử dụng thư viện chất liệu có sẵn của 3ds Max

Chọn loại chất liệu gỗ – Advanced Wood:

Click chọn các mẫu có sẵn trong mục Presets

Chất liệu kính trong suốt

Chọn màu xanh mục Diffuse

Giảm độ trong suốt opacity còn 50

Tăng độ bóng mục Specular Level, Glossiness lên 30

Thao tác đặt tên chất liệu

Nên đặt tên không dấu, ngắn gọn, dễ nhớ

Thao tác tạo nhanh chất liệu cùng thông số:

Bằng cách kéo rê thả vào ô chất liệu đích, thay đổi tên chất liệu mới sau đó để phân biệt cho dễ

Chất liệu nâng cao

Tạo nền phản chiếu vật thể bên trên

Chuẩn bị 1 tấm Plane làm nền bên dưới, 1 hình Cylinder như sau, áp chất liệu Checker cho nền, đi lên cấp cha

Cho 1 nguồn sáng Skylight ở vị trí khung nhìn Front
Cho 1 nguồn sáng Skylight ở vị trí khung nhìn Front
Tạo nền phản chiếu vật thể bên trên
Mở bảng Maps, Mục Reflection, chọn No Map, chọn Flat Mirror, Render thử, phản chiếu rất rõ 100%
Tạo nền phản chiếu vật thể bên trên
Mở bảng Maps, Mục Reflection, chọn No Map, chọn Flat Mirror, giảm 30%, giảm còn 5%

Gán 2 chất liệu giống nhau khác màu trên cùng 1 vật thể

Tạo chất liệu mới Mẫu 1 màu tím có các thông số sau: (hình 1)

Copy bằng cách kéo rê, đổi tên thành Mẫu 2 với chất liệu màu vàng như hình 2

Gán 2 chất liệu giống nhau khác màu trên cùng 1 vật thể

Áp lệnh Edit Mesh, chọn cấp độ Poly, rê chọn 1 vùng ngang 1 phần của Cylinder

Lưu ý: Cylinder đã được áp dụng chất liệu Màu 1

Mở bảng Material, áp chọn Màu 2 cho vùng chọn này
Gán 2 chất liệu giống nhau khác màu trên cùng 1 vật thể
Áp lệnh Edit Mesh, chọn cấp độ Poly, rê chọn 1 vùng ngang 1 phần của Cylinder
Lưu ý: Cylinder đã được áp dụng chất liệu Màu 1
Mở bảng Material, áp chọn Màu 2 cho vùng chọn này
Gán 2 chất liệu giống nhau khác màu trên cùng 1 vật thể

Kết quả đã gán được chất liệu khác lên cùng 1 vật thể và chất liệu đó chỉ thay đổi chút ít so với chất liệu gốc

Ta có thể xoay quanh Cylinder ở mọi cấp độ để xem việc áp chất liệu đã đầy đủ hay chưa
Gán 2 chất liệu giống nhau khác màu trên cùng 1 vật thể
Kết quả đã gán được chất liệu khác lên cùng 1 vật thể và chất liệu đó chỉ thay đổi chút ít so với chất liệu gốc
Ta có thể xoay quanh Cylinder ở mọi cấp độ để xem việc áp chất liệu đã đầy đủ hay chưa

Giả gán chất liệu làm vật thể:

Tạo 1 tấm Plane như hình sau

Chuẩn bị các tấm hình

Tạo chất liệu Bitmap chọn hình màu quả chuối như hình
Tạo chất liệu Bitmap chọn hình màu quả chuối như hình
Go to Parent, mở bảng Map, mục Opacity chọn Bitmap, chọn hình trắng đen
Go to Parent, mở bảng Map, mục Opacity chọn Bitmap, chọn hình trắng đen
Khi render ra, ta được kết quả

Chú ý, có độ bóng phản chiếu xuống nền nhà
Khi render ra, ta được kết quả
Chú ý, có độ bóng phản chiếu xuống nền nhà

Gán chất liệu nhám, nổi gân của vật thể

Chuẩn bị khối Box, tạo chất liệu, chọn Speckle tạo độ nhám

Đổi màu, ta được kết quả
Go to Parent, mở bảng Map, kéo rê Map xuống thành phần Bump
Go to Parent, mở bảng Map, kéo rê Map xuống thành phần Bump
Tăng giá trị thành phần Bump lên, render ta có kết quả
Tăng giá trị thành phần Bump lên, render ta có kết quả

Gán chất liệu nhám, nổi gân của vật thể

Tăng số Segment của khối Box lên

Áp lệnh Edit Mesh, chọn cấp độ Poly

Chọn mặt tại khung nhìn Front, trừ mặt sau ra bằng lệnh Alt khi kéo rê tại khung nhìn Top
Tại Bump, Click No Map, chọn Bitmap, chọn file hình trắng đen
Tại Bump, Click No Map, chọn Bitmap, chọn file hình trắng đen
Gán vào mặt đang chọn của khối Box, ta được kết quả sau