Bài 9 – 3ds Max – Vẽ tuýp kem

Bài 9 – 3ds Max – Vẽ tuýp kem

Chào các bạn, việc vẽ vật thể bằng 3ds Max sẽ giúp chúng ta học thêm nhiều lệnh mới, biết thêm nhiều công cụ hữu ích để sau này kết hợp giúp cho công việc suôn sẻ nhanh chóng hơn. Do vậy trong bài học này, chúng ta sẽ ôn tập, học và làm quen với Helix, lệnh Boolean/ Subtract

Vẽ đường Line với điểm bắt đầu ở trên 140
Vẽ đường Line với điểm bắt đầu ở trên 140
Điểm ở dưới tọa độ là 0,0,0
Điểm ở dưới tọa độ là 0,0,0
Tạo 2 Circle với bán kinh 25, 10
Tạo 2 Circle với bán kinh 25, 10
Get Shape với Path lần lượt là 0, 80, 85 cho Ellipe và 2 vòng tròn
Dùng lệnh Loft/Get Shape với Path lần lượt là 0, 80, 85 cho Ellipe và 2 vòng tròn
khung nhìn Top, vẽ 1 cái Helix sao cho đường kính của nó bằng với đường kính của miệng tuýp, canh độ cao của nó ở khung nhìn Front = độ cao của miệng tuýp
khung nhìn Top, vẽ 1 cái Helix sao cho đường kính của nó bằng với đường kính của miệng tuýp, canh độ cao của nó ở khung nhìn Front = độ cao của miệng tuýp
Tăng số vòng xoắn của Helix bằng thông số Turns
Tăng số vòng xoắn của Helix bằng thông số Turns
check 2 thông số mục Rendering để khi render thì thấy
check 2 thông số mục Rendering để khi render thì thấy
Khi render test thấy được Helix
Khi render test thấy được Helix
Tăng độ dày của Helix lên
Tăng độ dày của Helix lên

Làm răng cưa đáy tuýp

Ở Top, vẽ một hình chữ nhật sao cho 2 mép vừa khít bề ngang của tuýp
Ở Top, vẽ một hình chữ nhật sao cho 2 mép vừa khít bề ngang của tuýp
Kéo hình chữ nhật ra, tạo thêm hình chữ nhật nhỏ có bo 4 góc và nhân bản theo số lượng phù hợp
Kéo hình chữ nhật ra, tạo thêm hình chữ nhật nhỏ có bo 4 góc và nhân bản theo số lượng phù hợp
Áp lệnh Edit Spline cho hình chữ nhật lớn, Chọn Spline và Attach Mult các hình chữ nhật nhỏ
Áp lệnh Edit Spline cho hình chữ nhật lớn, Chọn Spline và Attach Mult các hình chữ nhật nhỏ
Dùng lệnh Boolean / Union để gộp chúng lại với nhau
Dùng lệnh Boolean / Union để gộp chúng lại với nhau
Kết quả sau khi Boolean
Kết quả sau khi Boolean
Áp lệnh Extrude để tạo khối
Áp lệnh Extrude để tạo khối
Điều chỉnh vị trí ngay giữa tuýp kem
Điều chỉnh vị trí ngay giữa tuýp kem
Scale kích thướt nhỏ lại theo chiều đứng
Scale kích thướt nhỏ lại theo chiều đứng
Điều chỉnh cho phù hợp
Điều chỉnh cho phù hợp
Có thể co bóp canh lại cho vừa khít với tuýp kem
Có thể co bóp canh lại cho vừa khít với tuýp kem

Làm nắp tuýp kem

Vẽ 1 cái Cylinder ở Top với các thông số trên hình
Vẽ 1 cái Cylinder ở Top với các thông số trên hình
Canh vào gốc tọa độ
Canh vào gốc tọa độ
Vẽ 1 circle có bán kính nhỏ hơn, canh vào giữa Cylinder
Vẽ 1 circle có bán kính nhỏ hơn, canh vào giữa Cylinder
Vẽ thêm 2 vòng tròn nhỏ bên trong có bán kính lần lượt là 12, 10 và canh giữa khối cylinder
Vẽ thêm 2 vòng tròn nhỏ bên trong có bán kính lần lượt là 12, 10 và canh giữa khối cylinder
Attach 3 vòng tròn lại bằng lệnh Edit Spline (chọn vòng tròn lớn rồi Attach 2 vòng tròn nhỏ)
Attach 3 vòng tròn lại bằng lệnh Edit Spline (chọn vòng tròn lớn rồi Attach 2 vòng tròn nhỏ)
Áp lệnh Extrude sao cho nó cao hơn khối Cylinder
Áp lệnh Extrude sao cho nó cao hơn khối Cylinder
Kéo khối vừa Extrude lên 1 đoạn nhỏ như trong hình
Kéo khối vừa Extrude lên 1 đoạn nhỏ như trong hình
Chọn Compound Object / Boolean chọn Subtract (trừ khối)
Chọn Compound Object / Boolean chọn Subtract (trừ khối)
Sau khi bấm nút Add Operands, chọn khối Extrude thì ta được
Sau khi bấm nút Add Operands, chọn khối Extrude thì ta được
Ở bước này, ta sẽ vát bớt độ cao của cái lõi nắp, tạo 1 cylinder có bán kính to hơn lõi, kéo lên như hình
Ở bước này, ta sẽ vát bớt độ cao của cái lõi nắp, tạo 1 cylinder có bán kính to hơn lõi, kéo lên như hình
Tiếp tục Subtract như thao tác vừa rồi, ta được
Tiếp tục Subtract như thao tác vừa rồi, ta được
Copy khối Helix cũ qua, đổi chiều cao, màu cho phù hợp
Copy khối Helix cũ qua, đổi chiều cao, màu cho phù hợp
Tuýp kem với nắp được hoàn tất
Tuýp kem với nắp được hoàn tất