Bài 8 – Vẽ quả táo có cuống

Bài 8 – Vẽ quả táo có cuống

Chào các bạn, đây là một bài tập đơn giản để chúng ta ôn lại lệnh LATHE và học thêm hai lệnh mới là Taper (làm thon đầu), BEND ( uốn cong ). Chúng ta cùng vào bài học.

Dùng Line để vẽ hình, tăng Steps để mịn
Dùng Line để vẽ hình, tăng Steps để mịn
Áp lệnh Lathe, chọn Max để tạo hình
Áp lệnh Lathe, chọn Max để tạo hình
Ở Top, vẽ 1 cylinder từ dưới lên với Radius = 5
Ở Top, vẽ 1 cylinder từ dưới lên với Radius = 5
Kéo cylinder cao lên như thực tế
Kéo cylinder cao lên như thực tế
Tăng giá trị Height Segments lên để khi bẻ cong trơn mượt hơn
Tăng giá trị Height Segments lên để khi bẻ cong trơn mượt hơn
Áp lệnh Taper để làm thon 1 đầu
Áp lệnh Taper để làm thon 1 đầu
Áp lệnh Bend để uốn cong 1 góc 43 độ
Áp lệnh Bend để uốn cong 1 góc 43 độ
Chúng ta có thể làm thon phần giữa hơn bằng lệnh Curve
Chúng ta có thể làm thon phần giữa hơn bằng lệnh Curve
Canh chỉnh lại vị trí cuống táo hợp lý và tô màu cho nó
Canh chỉnh lại vị trí cuống táo hợp lý và tô màu cho nó