Bài 4 – Vẽ viên gạch ống

Bài 4 – Vẽ viên gạch ống

Chào các bạn, trong bài tập 3ds max hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng shape 2D và các thuật toán cộng trừ Boolean để dựng thành vật thể 3D. Bài tập đồ họa 3D này khá cơ bản và đơn giản. Nào chúng ta cùng làm.

Nhận định hướng vẽ

Vì chúng ta muốn vẽ viên gạch nằm, nên sẽ bắt đầu ở khung nhìn Front. Khung nhìn này là mặt trước hướng tới.

Viên gạch vẽ 3ds max
Viên gạch vẽ 3ds max
Dùng Rectangle để vẽ hình chữ nhật với kích thướt bất kỳ ở khung nhìn Front
Dùng Rectangle để vẽ hình chữ nhật với kích thướt bất kỳ ở khung nhìn Front
Sau đó chỉnh sửa lại với kích thướt 50, 70 và đưa hình về tâm tọa độ 0,0,0
Sau đó chỉnh sửa lại với kích thướt 50, 70 và đưa hình về tâm tọa độ 0,0,0
Vẽ thêm 4 hình chữ nhật, mỗi hình có kích thướt như hình, đặt vị trí như hình
Vẽ thêm 4 hình chữ nhật, mỗi hình có kích thướt như hình, đặt vị trí như hình
Chọn hình chữ nhật lớn, áp lệnh Edit Spline
Chọn hình chữ nhật lớn, áp lệnh Edit Spline
Chọn cấp độ Spline, chọn tiếp Attach Mult để gộp các hình lại
Chọn cấp độ Spline, chọn tiếp Attach Mult để gộp các hình lại
Trượt bảng xuống, chọn Boolean và Subtraction, sau đó lần lượt click vào từng hình chữ nhật nhỏ để cắt bớt
Trượt bảng xuống, chọn Boolean và Subtraction, sau đó lần lượt click vào từng hình chữ nhật nhỏ để cắt bớt
Kết quả sau khi cắt
Kết quả sau khi cắt
Tạo 4 hình vuông có kích thướt 12 như hình
Tạo 4 hình vuông có kích thướt 12 như hình
Chọn hình chữ nhật lớn, Attach Mult các hình vuông lại
Chọn hình chữ nhật lớn, Attach Mult các hình vuông lại
Áp lệnh Extrude để đẩy khối
Áp lệnh Extrude để đẩy khối
Nhập 120 cho giá trị Amount để tạo độ dài cho viên gạch
Nhập 120 cho giá trị Amount để tạo độ dài cho viên gạch
Tiến hành đổi màu nung đất cho viên gạch
Tiến hành đổi màu nung đất cho viên gạch