Bài 3 – Thực hành vẽ đồng hồ

Bài 3 – Thực hành vẽ đồng hồ

Chào các bạn, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một chiếc đồng hồ. Qua đó, chúng ta sẽ được học về các lệnh Array,…. Nếu bạn còn chưa vững thì nên quay lại với bài tập thực hành vẽ ghế. Nào, chúng ta cùng nhau vào bài học.

Bài vẽ đồng hồ 3d

Vẽ mặt đồng hồ

Bước 1: tại vùng nhìn Front, vẽ Cylinder với các thông số như hình
Bước 1: tại vùng nhìn Front, vẽ Cylinder với các thông số như hình
Đưa về tâm tọa độ
Đưa về tâm tọa độ

Vẽ trục kim đồng hồ

Tạo trụ tâm đồng hồ - Shift + Click rê, chọn Copy và đặt tên
Tạo trụ tâm đồng hồ – Shift + Click rê, chọn Copy và đặt tên
Thay đổi trụ tâm này theo các thông số trên hình để nó lồi ra so với mặt đồng hồ
Thay đổi trụ tâm này theo các thông số trên hình để nó lồi ra so với mặt đồng hồ, tiến hành dời nó về tâm tọa độ

Vẽ vạch chỉ phút

Bước 2: Vẽ vạch chỉ phút, khối Box, thông số như hình, canh trục X về 0 để nó nằm ngay trục
Bước 2: Vẽ vạch chỉ phút, khối Box, thông số như hình, canh trục X về 0 để nó nằm ngay trục
Tại khung nhìn Top, di chuyển để nó lồi ra
Dời tâm của Box chỉ phút về tâm tọa độ, Tab Hierachy, Click Affect Pivot Only
Dời tâm của Box chỉ phút về tâm tọa độ, Tab Hierachy, Click Affect Pivot Only
Chọn menu Tools / Array
Chọn menu Tools / Array
Nhập 360 cho trục Z, 60 mục Count, Preview
Nhập 360 cho trục Z, 60 mục Count, Preview
Kết quả ta được các kim chỉ phút
Kết quả ta được các vạch chỉ phút
vẽ đồng hồ bằng 3ds max
Ở khung nhìn Top, kiểm tra các vạch đã nhô ra khỏi mặt đồng hồ hay chưa ?

Vẽ vạch chỉ giờ

Cách làm cũng tương tự, với số lượng box là 12 tương ứng với 12h

Ở khung nhìn Front, chọn kim phút ở giữa , dùng công cụ Move + Shift tạo 1 box mới với các thông số như hình
Ở khung nhìn Front, chọn vạch chỉ phút ở giữa , dùng công cụ Move + Shift tạo 1 box mới màu xanh với các thông số như hình
Bảng thông số Array cho vạch chỉ giờ
Kết quả ta được các vạch chỉ giờ màu xanh
Tiến hành loại bỏ các vạch chỉ phút tại các kim chỉ giờ

Vẽ kim chỉ giờ

Tạo 1 khối box màu xanh với các thông số như hình, điều chỉnh nó nhô ra khỏi mặt đồng hồ ở Top, chân kim ở giữa trục đồng hồ tại Front
Tạo 1 khối box màu xanh với các thông số như hình, điều chỉnh nó nhô ra khỏi mặt đồng hồ ở Top, chân kim ở giữa trục đồng hồ tại Front
Canh giữa kim theo trục X về 0
Canh giữa kim theo trục X về 0
Dời tâm kim giờ về gốc tọa độ
Tắt Affect Pivot Only, chọn Rotate, Right Click vào Angle Snap Toggle, nhập 30, tiến hành xoay
Tắt Affect Pivot Only, chọn Rotate, Right Click vào Angle Snap Toggle, nhập 30, tiến hành xoay
Kết quả xoay
Kết quả xoay

Vẽ kim phút

Cách vẽ tương tự như kim giờ với các thông số, canh nhô lên ở Top, canh trục X về 0 ở Front để điều chỉnh giữa trục đồng hồ
Cách vẽ tương tự như kim giờ với các thông số, canh nhô lên ở Top, canh trục X về 0 ở Front để điều chỉnh giữa trục đồng hồ

Vẽ kim giây

Tạo box kim giây với các thông số như hình và cho xoay tới phút thứ 20
Tạo box kim giây với các thông số như hình và cho xoay tới phút thứ 20

Tạo viền đồng hồ

Ở Front tạo Torus với Segments 60 sao cho bao phủ khít với mặt đồng hồ, ở Top di chuyển nó giữa trục
Ở Front tạo Torus với Segments 60 sao cho bao phủ khít với mặt đồng hồ, ở Top di chuyển nó giữa trục

Tạo text tên mình

Tab Shape, chọn Text
Nhập text ở Modify
Thu nhỏ text lại cho vừa kích thướt đồng hồ
Thu nhỏ text lại cho vừa kích thướt đồng hồ
Áp lệnh Extrude để tạo độ nổi khối cho text
Áp lệnh Extrude để tạo độ nổi khối cho text, tăng giá trị Amount
Canh chỉnh vị trí cho phù hợp
Canh chỉnh vị trí cho phù hợp
Kết quả sau cùng
Kết quả sau cùng