Bài 2 – Thực hành vẽ ghế

Bài 2 – Thực hành vẽ ghế

Chào các bạn, trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu bước vào việc vẽ thực tế trong 3Ds Max. Trước khi bắt đầu bài tập nào thì chúng ta phải setup đơn vị Unit trước (xem lại bài 1 – thiết lập về cm).

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo mặt ghế bằng khối hộp Box

Tại khung nhìn Top, vẽ cái Box bằng cách rê ngang rồi kéo lên để tạo độ dày

Tiếp theo chúng ta sẽ điều chỉnh kích thướt mặt ghế này

Tại Tab Modify của bảng lệnh tạo và hiệu chỉnh, nhập các thông số như hình

Bước 2: di chuyển mặt ghế về tâm tọa độ

Vẫn ở khung nhìn Top, chuột phải công cụ Move, tiếp đến chuột phải vào 3 dấu mũi tên lên xuống
Vẫn ở khung nhìn Top, chuột phải công cụ Move, tiếp đến chuột phải vào 3 dấu mũi tên lên xuống

Bước kế tiếp, chúng ta sẽ làm chân ghế

Trong khung nhìn Top, vẽ Box với kích thướt 15, 15, -80
Trong khung nhìn Top, vẽ Box với kích thướt 15, 15, -80
Chọn Move (W), giữ Shift kéo theo trục X, sau đó chọn Instance

Giải thích:

  • Copy: đối tượng copy ra không phụ thuộc vào đối tượng gốc.
  • Instance: hai đối tượng phụ thuộc qua lại lẫn nhau.
  • Reference: đối tượng gốc sẽ chi phối đối tượng được copy.

Một cái ghế có 4 chân, cho nên ta tiếp tục chọn 2 chân và kéo lên theo trục Y, chọn Instance

Sau khi có 4 cái chân, ta điều chỉnh vị trí sao cho cân đối
Tạo thanh chắn ngang chân ghế bằng khối box
Tạo thanh chắn ngang chân ghế bằng khối box, kích thướt 8, 80, -15
Tạo thêm 1 thanh nữa

Bước kế tiếp là bước nhân bản và xoay 2 thanh này

Chuột phải vào icon Angle Snap Toggle, chọn góc xoay là 90 độ
Chọn icon Rotate (E), giữ Shift + rê đối tượng theo góc 90 độ
Chọn icon Rotate (E), giữ Shift + rê đối tượng theo góc 90 độ
Tạm thời ta có kết quả như hình
Tạm thời ta có kết quả như hình
Gom các đối tượng thành 1 khối Group
Gom các đối tượng thành 1 khối Group
Đặt tên cho Ghế
Đặt tên cho Ghế

Bài tập về nhà: 

Làm cái bàn bằng công cụ Chamferbox với các kích thướt sau:

  • Mặt bàn: Length: 280, Width: 420, Height: 15, Fillet: 1.5
  • Chân bàn: Length: 30, Width: 30, Height: -170, Fillet: 3
Công cụ Chamfer Box trong Extended Primitive
Công cụ Chamfer Box trong Extended Primitive