Bài 11 – Vẽ đồng hồ cát

Bài 11 – Vẽ đồng hồ cát

Chào các bạn, trong bài tập này chúng ta sẽ làm quen với một vài lệnh mới như FFD, Mesh,…dùng để hiệu chỉnh mặt của khối vật thể. Nào chúng ta cùng nhau vào bài tập.

tạo chân đế bằng NGon với các thông số ở khung nhìn Top
tạo chân đế bằng NGon với các thông số ở khung nhìn Top, đưa về gốc tọa độ
Vẽ một cái Arc để tạo độ dày
Vẽ một cái Arc để tạo độ dày
Chọn NGon, áp lệnh Bevel Profile, Classic, Pick Profile chọn Arc
Chọn NGon, áp lệnh Bevel Profile, Classic, Pick Profile chọn Arc
Kết quả ta được
Kết quả ta được
Tạo thân đồng hồ bằng khối Cylinder
Tạo thân đồng hồ bằng khối Cylinder
Áp lệnh FFD box, chọn Set Number với Height = 5
Áp lệnh FFD box, chọn Set Number với Height = 5
Chọn Control Points, quét chọn hàng điểm ở giữa, chọn công cụ Scale rồi đặt con trỏ chuột ngay giữa để thắt như hình
Chọn Control Points, quét chọn hàng điểm ở giữa, chọn công cụ Scale rồi đặt con trỏ chuột ngay giữa để thắt như hình
Bảng thông số vật liệu kính trong 3ds Max
Bảng thông số vật liệu kính trong 3ds Max
Chọn bình cát, nhân bản bằng cách Shift + Move
Chọn bình cát, nhân bản bằng cách Shift + Move
Cho nó một màu tạm thời, Scale nó gọn bên trong bình
Cho nó một màu tạm thời, Scale nó gọn bên trong bình
Áp lệnh Edit Mesh để truy cập được cấu trúc cát, chọn cấp độ Polygon, quét phần đỏ để xóa
Áp lệnh Edit Mesh để truy cập được cấu trúc cát, chọn cấp độ Polygon, quét phần đỏ để xóa
Kiểm tra xem chọn vùng đã đều chưa
Kiểm tra xem chọn vùng đã đều chưa
Sau khi xóa
Sau khi xóa
Áp lệnh Cap Holes để đóng kín mặt hở
Áp lệnh Cap Holes để đóng kín mặt hở
Copy cái đế lên đầu
Copy cái đế lên đầu
Tại khung nhìn Front, vẽ 1 line và NGon như hình
Tại khung nhìn Front, vẽ 1 line và NGon như hình
Dùng lệnh Loft / Get Shape để tạo 1 ống trục đứng
Dùng lệnh Loft / Get Shape để tạo 1 ống trục đứng
Hiệu chỉnh khúc giữa bằng lệnh Twist
Hiệu chỉnh khúc giữa bằng lệnh Twist
Nhập 3 điểm ở 3 vị trí 40, 50, 60
Nhập 3 điểm ở 3 vị trí 40, 50, 60 đẩy điểm giữa lên tạo độ xoắn
Bước nhân bản trụ đứng bằng cách dời tâm về trục
Bước nhân bản trụ đứng bằng cách dời tâm về trục
Dùng Array với các thông số
Dùng Array với các thông số
Đồng hồ cát sau cùng
Đồng hồ cát sau cùng