Bài 10 – Vẽ chiếc ghế dựa

Bài 10 – Vẽ chiếc ghế dựa

Chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục thực hành với các lệnh….để vẽ ra một cái ghế dựa. Các thao tác cũng như các lệnh cơ bản đã học trước đây thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng ôn tập và thực hiện lại. Nào chúng ta cùng nhau vào bài học

Ở khung nhìn LEFT, vẽ hình chữ nhật với các thông số như hình
Ở khung nhìn LEFT, vẽ hình chữ nhật với các thông số như hình – Đây là khung tay ghế
Áp lệnh Edit Spline, chọn cấp độ Segments, quét chọn đoạn màu đỏ và xóa đi
Áp lệnh Edit Spline, chọn cấp độ Segments, quét chọn đoạn màu đỏ và xóa đi
Vẽ một shape tiết diện để luồng vào đường dẫn
Vẽ một shape tiết diện để luồng vào đường dẫn
Chọn khung tay ghế, chọn Loft/Get Shape rồi chọn tiết diện để nó chạy dọc theo khung tay ghế
Chọn khung tay ghế, chọn Loft/Get Shape rồi chọn tiết diện để nó chạy dọc theo khung tay ghế
Kết quả của lệnh Loft
Kết quả của lệnh Loft
Nhập lại thông số tiết diện
Nhập lại thông số tiết diện
Nhân bản ra trong khung nhìn Top
Nhân bản ra trong khung nhìn Top

Tạo khớp nối mặt sau ghế

Vẽ hình chữ nhật với các thông số
Vẽ hình chữ nhật với các thông số
Gán lệnh Edit Spline chọn Segment, xóa đoạn đỏ
Gán lệnh Edit Spline chọn Segment, xóa đoạn đỏ
tạo một shape tiết diện với các thông số như hình
tạo một shape tiết diện với các thông số như hình
Chọn khung dây hcn, chọn Loft, Get Shape, chọn tiết diện vừa tạo
Chọn khung dây hcn, chọn Loft, Get Shape, chọn tiết diện vừa tạo
Kết quả ta được
Kết quả ta được quá khít để luồn vào trong
điều chỉnh lại Width của tiết diện nhỏ bớt cho vừa
điều chỉnh lại Width của tiết diện nhỏ bớt cho vừa
di chuyển và nhân bản, chèn vừa khít tay vịn ghế
di chuyển và nhân bản, chèn vừa khít tay vịn ghế

Tạo thanh gác chân

tại khung nhìn Left, tạo hình chữ nhật với các thông số
tại khung nhìn Left, tạo hình chữ nhật với các thông số
Áp lệnh Extrude đảm bảo giá trị Amount như hình
Áp lệnh Extrude đảm bảo giá trị Amount như hình
Ở khung nhìn Left, vẽ đường Line và điều chỉnh nó như hình
Ở khung nhìn Left, vẽ đường Line và điều chỉnh nó như hình
Outline nét và điều chỉnh lại
Outline nét và điều chỉnh lại
Điều chỉnh tạm thời
Điều chỉnh tạm thời
Áp lệnh Bevel để tạo độ dầy theo 2 cấp độ với các thông số
Áp lệnh Bevel để tạo độ dầy theo 2 cấp độ với các thông số
Cắt bỏ bớt 1 phần đối tượng bằng cách áp lệnh Slice, chọn Slice Plane, di chuyển tấm Plane tới vị trí cần cắt (Top), chọn Remove Bottom
Cắt bỏ bớt 1 phần đối tượng bằng cách áp lệnh Slice, chọn Slice Plane, di chuyển tấm Plane tới vị trí cần cắt (Top), chọn Remove Bottom
tạo bản đối xứng bằng lệnh Mirror
tạo bản đối xứng bằng lệnh Mirror
Di chuyển như hình nhưng chồng lên nhau 1 chút ở giữa
Di chuyển như hình nhưng chồng lên nhau 1 chút ở giữa
Chọn Boolean để nối 2 thành 1
Chọn Boolean để nối 2 thành 1, điều chỉnh kích cỡ nệm ngồi sao cho vừa trong khung ghế
Tô màu đồng thời lại cho đẹp
Tô màu đồng thời lại cho đẹp