Thủ thuật hữu ích trong AutoCAD

Thủ thuật hữu ích trong AutoCAD

Trong quá trình làm bản vẽ, chúng ta sẽ gặp những tình huống muốn làm nhanh, gọn, lẹ mà không biết như thế nào? Bài viết này sẽ trình bày từng tình huống cụ thể để xem bạn đang cần tình huống nào. Chúng ta cùng xem nhé.

Tình huống 1: Thêm dấu phẩy phân cách con số khi Dim những số lớn

thêm dấu phẩy dễ nhìn
Mở Dim Style
Chọn Windows Desktop
Chọn Windows Desktop