Lệnh BO tạo đường khép kín hình khối xuất sang Sketchup

Lệnh BO tạo đường khép kín hình khối xuất sang Sketchup

Lệnh BO trong CAD tạo một đường polyline bao kín một khu vực được chọn trong bản vẽ AutoCAD của bạn.

 1. Gõ lệnh tắt BO > Enter. Hoặc click tab Home > Draw > Boundary.  Tìm 
 2. Trong hộp thoại Boundary Creation, ở danh sách Object Type, chọn Polyline
Hộp thoại lệnh BO
 1. Bên dưới Boundary Set, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để tạo một đường bao bằng cách chọn vào vùng cần BO , để nguyên lựa chọn Current Viewport.
  • Để chỉ định các đối tượng cụ thể được bao gồm trong đường BO, click New. Chọn các cạnh của hình cần BO > Enter.
 2. Nhấp vào Pick Points.
   
 3. Click vào một điểm phía trong hình cần BO.
  Lưu ý: Khu vực này phải được bao kín hoàn toàn: không thể có khoảng trống giữa các cạnh được chọn để bo.
 4. Nhấn Enter để tạo boundary polyline và kết thúc lệnh. Đường bao sẽ xuất hiện
  Lưu ý: Polyline có thể không hiển thị vì nó bị chồng lấp bởi các đối tượng được sử dụng để tạo ra nó.
Hình chữ nhật trái vẽ bằng Line – Hình chữ nhật phải đã khép kín bằng BO
Khi import vào Sketchup với BO dễ dàng nâng khối