Dựng Text 3D trong AutoCAD 3D

Dựng Text 3D trong AutoCAD 3D

Trong quá trình làm bài tập, chúng ta sẽ cần làm các đoạn Text để thể hiện tên của bài tập đó. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách dựng text 3D và cách xoay đối tượng 3D trong autoCAD như thế nào nhé.

Bước 1: Chỉnh môi trường làm việc nhìn từ trên Top
Bước 2: Nhập lệnh MT để đánh Text vào, bấm Close để đóng việc tạo Text
Bước 3: Phân rã Text – Nhập lệnh TXTEXP
Kết quả của lệnh TXTEXP
Bước 4: Tạo vùng khép kín bằng lệnh REGION
Bước 5: Gộp vùng bằng lệnh UNION
Kết quả sau khi gộp
Bước 7: Chuyển view nhìn SE Isometric, dùng lệnh Extrude để đẩy khối từ 2D
Chuyển đổi view vật liệu, tạo layer Đỏ Xanh để đổi màu chữ
Sau khi đổi màu bằng Layer

Cách xoay đối tượng trong môi trường 3D AutoCAD

Để xoay chúng ta chú ý đến trục tọa độ XYZ sau đó áp dụng lệnh ROTATE3D

trục tọa độ XYZ trong 3d autoCAD
trục tọa độ XYZ trong 3d autoCAD

Trục X màu đỏ hướng ra, Trục Y màu xanh lá hướng vào, và trục Z màu xanh biển hướng lên.

Chọn đối tượng áp lệnh
Chọn trục để xoay, ở đây ta chọn trục X
Chọn điểm neo để xoay, nhập 90 độ để dựng đứng
Kết quả việc xoay, làm tương tự cho 2 từ còn lại
Khi thấy đối tượng quá nhỏ so với khối hình, ta dùng tiếp lệnh SC
Kết quả sau khi dùng lệnh Scale