Cách Scale thay đổi kích thướt mà vẫn giữ Dim trong AutoCAD

Cách Scale thay đổi kích thướt mà vẫn giữ Dim trong AutoCAD

Chào các bạn, trong các bản vẽ kỹ thuật chúng ta vẽ thường có tỷ lệ 1/100, 1/50,…Ở một số tình huống, nếu giả sử chúng ta vẽ theo tỷ lệ 1/100 nhưng khi bỏ vào bản vẽ khổ A3 thì quá nhỏ, do vậy sẽ phát sinh nhu cầu là Scale tỷ lệ hình vẽ lớn hơn cho vừa bản vẽ. Khi scale lên thì kích thướt dim thay đổi theo nhưng chúng ta vẫn muốn giữ nguyên kích thướt dim. Vậy thì phải làm sao?

Minh họa cách sử dụng Dimlfac
Minh họa cách sử dụng Dimlfac

Các bước thực hiện lệnh DIMLFAC:

  1. Chọn hình có kích thướt lớn (bên phải – so với hình gốc kích thướt 800 x 400)

2. Nhập lệnh Dimlfac

3. Nhập tỷ lệ hệ số phóng to của hình ( hình phải phóng to 3 lần thì hệ số là 1/3)

4. Thực hiện dim lại

Cách thoát lệnh DIMLFAC:

thực hiện lại lệnh Dimflac với việc nhập tỷ lệ là 1

Công dụng phím SHIFT trong AutoCad

– lệnh Line,  Pline Shift <=> F8
– Nhấn giữ Shift và quét chuột để bỏ bớt đối tượng chọn

(Nhấn giữ Ctrl và quét chuột để thêm đối tượng chọn
– lệnh Fillet + Shift <=> Fillet với R = 0
– Viết chữ Hoa 
– Shift + chuột phải = chọn nhanh chế độ truy bắt điểm
– TRIM (Enter 2 lần) + Shift = EXTEND
– Shift + space + click chọn đối tượng nằm dưới một đối tượng khác
– Ctrl + Shift + V paste để tạo nhanh 1 block