Bài 6 – Các lệnh hiệu chỉnh trong AutoCAD

Bài 6 – Các lệnh hiệu chỉnh trong AutoCAD

Chào các bạn, ở những bài trước, chúng ta đã được làm quen với các lệnh tạo đối tượng như các lệnh tạo nét Line, vẽ đường tròn Circle, đường cong Arc,…. Vậy các lệnh hiệu chỉnh chức năng nó là gì? Đó là các lệnh có thể biến đổi đối tượng đó như co giãn Scale, kéo giãn Stretch, xóa Erase,… Nào bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu với lệnh đầu tiên.

Lệnh Eraser (phím tắt là E) – Xóa đối tượng

Là lệnh đơn giản, nhấn E, chọn đối tượng, phím cách -> Enter

Một số lưu ý về thao tác chọn đối tượng:

  • Bạn chọn cách quét từ phải qua trái ( vùng chọn màu xanh lá cây xuất hiện) . Chỉ cần chạm là cả đối tượng được chọn
  • Bạn chọn cách quét từ trái qua phải ( vùng chọn màu xanh nước biển xuất hiện ) . Bạn phải chọn bao chùm hết toàn bộ đối tượng thì mới chọn được
  • Nếu bạn đã lỡ xóa lầm , bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z  để lùi lại bước vừa làm
Có thể chọn lệnh Eraser từ thanh công cụ

Lệnh Move (phím tắt M): di chuyển đối tượng

Thao tác:  Bước 1: Quét chọn đối tượng bạn muốn di chuyển

Bước 2: Gõ M, sau đó Space (Enter), chọn điểm vị trí đầu

Bước 3: Chọn vị trí điểm thứ 2 mà bạn muốn di chuyển tới.

Chọn lệnh Move bằng thanh công cụ

Lệnh Copy (phím tắt CO) – nhân bản đối tượng

Thao tác:  Command: CO => Enter

Select objects: Click chọn đối tượng cần sao chép

Select objects: Click chọn tiếp đối tượng khác cần sao chép hoặc nhấn Enter để chuyển sang bước tiếp theo.

Chọn icon Copy trên thanh công cụ

Lệnh Rotate (phím tắt RO) – lệnh xoay đối tượng

Thao tác:

  1. Gõ lệnh ROTATE hoặc RO > Enter
  2. Chọn đối tượng  > Enter
  3. Chỉ định điểm gốc để xoay > Enter
  4. Nhập góc xoay khi kéo sang điểm khác  > Enter
Chọn biểu tượng Xoay trên thanh công cụ

Lệnh Scale (phím tắt SC): phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng

Thao tác: Bước 1: Quét chọn đối tượng muốn scale lên => Gõ SC =>enter

Bước 2: Click chọn 1 điểm ( điểm đó là điểm tâm để từ đó phóng to lên hoặc thu nhỏ xuống và điểm đó sẽ không duy chuyển )

Bước 3: Gõ tỷ lệ scale ( ví dụ nếu bạn muốn scale lên gấp 3 lần thì Gõ số 3 ), nếu muốn thu nhỏ thì .5 là phân nửa

Chọn icon Scale trên thanh công cụ

Lệnh Stretch (phím tắt là S) – kéo dãn đối tượng

S dùng để kéo bản vẽ dài ra hoặc ngắn lại, tùy ý thay đổi kích thước bản vẽ, ví dụ kích thước bề ngang 10 li chúng ta muốn kéo mỗi bên ra 1 li thì chúng ta sử dụng lệnh stretch là nhanh nhất.

Thao tác:

– Bước 1: Trên giao diện Autocad, bạn nhập lệnh S và nhấn Enter để hiển thị lệnh.
– Bước 2: Quét chuột từ dưới lên qua phần đầu hình chữ nhật mà bạn muốn thực hiện kéo dãn, sau đó nhấn Enter.
– Bước 3: Hãy chọn 1 điểm gốc rồi di chuột để bắt đầu kéo hình chữ nhật. (ở hình dưới ví dụ chọn trung điểm)
– Bước 4: Nhập giá trị vào hình chữ nhật mà bạn muốn co kéo và nhấn Enter để kết thúc lệnh. 

Lệnh Stretch có thể được chọn nhanh trên thanh công cụ

Lệnh Offset (phím tắt là O) – dùng để vẽ đường song song so với đối tượng gốc ban đầu hoặc đồng tâm với đối tượng gốc. Đối với lệnh offset trong AutoCAD thì bạn có thể thực hiện trên nhiều đối tượng khác nhau bằng cách chỉ định được khoảng cách offset, hoặc điểm cần đi qua đối tượng.

Đường song song so với đối tượng gốc

Thao tác dùng Offset: Bước 1: Chọn tab Home -> Modify -> Offset. Lúc này, trên dòng lệnh command, bạn gõ lệnh Offset -> Nhấn phím Enter.
–   Bước 2: Lúc này trong Offset bạn nhập giá trị tỉ lệ để xác định khoảng cách với hai điểm. Sau đó chọn đối tượng để offset.
–   Bước 3: Chỉ định một điểm trên đối tượng, có thể là bên phải, bên trái hoặc bên trong/bên ngoài.
–   Bước 4: Nhấn phím Enter hoặc ESC để kết thúc lệnh.

Chọn icon Offset trên thanh công cụ AutoCad

Lệnh Mirror (phím tắt là MI) – tạo đối tượng đối xứng qua trục

Ví dụ lệnh Mirror
Thao tác thực hiện lệnh Mirror

Giải thích câu lệnh MIRROR(MI):

Câu lệnh Giải thích
Command: Gọi lệnh.
Select objects: Kích chọn đối tượng cần lấy đối xứng. Ta có thể chọn từng đối tượng một hoặc kích chọn theo các phương pháp khác nhau.
Select objects: Kích chọn tiếp đối tượng cẩn lấy đối xứng hoặc nhấn J để kết thúc lệnh.
Specify fìrst point of mirror line: Kích chọn điểm thứ nhất của trục đối xứng.
Specify second point of mirror line: Kích chọn điểm thứ hai của trục đối xứng.
Delete soitrce objects? [Yes/No’] <N>: Có xóa đối tượng ban đầu hay không?
  • Nếu không muốn xóa thì ta nhập N và nhấn J để kết thúc lệnh.
  • Nếu đồng ý xóa thì ta nhập Y và nhấn J để kết thúc lệnh.

Lệnh Explode (phím tắt là X): phân rã đối tượng

Lệnh Explode là lệnh dụng để bung bản vẽ , nói nôm na theo từ ngữ dân gian là vậy, nó làm cho các join tách ra đơn lẻ, từng nét, nếu bạn đang hatch theo kiểu ansi 31 thì khi bạn explode nó sẽ tách ra từng đường line riêng lẽ

+ Tách bản vẽ đang Block

+ Tách bản vẽ đang hatch

+ Tách bản vẽ đang Join

Lệnh explode trong autocad sử dụng thế nào ?

Gõ x => enter => Chọn đối tượng cần tách => enter

Chọn lệnh Explode trong thanh công cụ