Bài 5 – Tìm hiểu lệnh Divide, lệnh Measure, lệnh Ray trong AutoCAD

Bài 5 – Tìm hiểu lệnh Divide, lệnh Measure, lệnh Ray trong AutoCAD

Lệnh Divide: dùng để chia đối tượng thành các phần bằng nhau. Phím tắt là DIV

Ta chọn lệnh DIV trên thanh công cụ Draw

Ý nghĩa: Lệnh DIVIDE dùng để chia các đối tượng ra các phần bằng nhau.

Sơ đồ thực hiện

Chú ý: Dấu điểm chia ra tùy thuộc vào việc định dạng điểm trong mục Format\ Point Style đã nói ở phần trên.

-Ví dụ: Chia đường tròn ra 7 phần bằng nhau (Hình 2).

  • Command: DIVIDE (DIV) – ENTER
  • Select object to divide: Kích chọn đường tròn.

Enter the number of segments or [Block]: Nhập 7 – ENTER

Lệnh Measure (ME): Chia đối tượng thành nhiều đoạn có chiều dài bằng nhau cho trước và tại mỗi điểm chia chèn điểm hoặc Block. 

Điểm khác biệt của ME so với DIV là ME yêu cầu nhập kích thướt KT của 1 đoạn trước, rồi từ đó CAD sẽ tự chia chiều dài của đoạn thẳng đó thành những đoạn có chiều dài KT bằng nhau, dĩ nhiên nếu đoạn thẳng có chiều dài không chẵn thì đoạn sau cùng sẽ là đoạn nhỏ nhất.

Chia đều trong DIV
Chia trong ME

Cách dùng lệnh ME trong CAD

Khi dùng để rải điểm:

Bước 1: Nhập lệnh ME/Enter hoặc Space;

Bước 2: Chọn đường Spline, Line hoặc Pline cần rải đối tượng;

Bước 3: Nhập khoảng cách các điểm và Enter hoặc Space để kết thúc lệnh.

Khi dùng để rải block:

Bước 1: Nhập lệnh ME/Enter hoặc Space;

Bước 2: Nhập B/Enter để chuyển qua chế độ rải block;

Bước 3: Nhập tên block muốn rải và nhấn Enter. Lưu ý tâm block cần rải sẽ nằm trên đường SPLine, Line, Pline cho trước, do đó khi tạo block nhớ chọn điểm Pick point cho block;

Lệnh RAY: Lệnh này dùng để vẽ một nửa đường thẳng (qua tâm đường tròn).

-Là lệnh vẽ tia về 1 phía. Command line: Ray
Menu: Draw –> Ray

lệnh Ray sẽ chỉ vẽ nửa đường thẳng xuất phát từ điểm định nghĩa đầu tiên.

Cách vẽ:

  • Command: Ray
  • Specify start point: chọn điểm đầu tiên (điểm xuất phát)
  • Specify through point: chọn điểm thứ hai (điểm định hướng cho nửa đường thẳng)
  • Specify through point: chọn điểm khác (điểm định hướng cho nửa đường thẳng mới đi qua điểm (1)
  • Specify through point: ↵ để kết thúc lệnh