Bài 4 – Tìm hiểu lệnh Xline, Polar Tracking, Point trong AutoCAD

Bài 4 – Tìm hiểu lệnh Xline, Polar Tracking, Point trong AutoCAD

Lệnh Xline dùng để vẽ các đường gióng, được sử dụng trong các bản vẽ kiến trúc, cơ khí. 

Nhập lệnh XL thay cho việc chọn trực tiếp thanh công cụ thì nhanh hơn

Lệnh này thường được sử dụng để vẽ các đường gióng, các đường nằm ngang hoặc thẳng đứng. Trong phép vẽ mặt chiếu cũng có thể sử dụng lệnh này để tìm điểm vẽ, nếu kết hợp thêm với các lệnh Trim, Scale… có thể tạo thành các cạnh của hình chiếu.

Command line: XLine
Menu: Draw –>Construction line

 • a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: chọn một điểm để bắt đầu vẽ (hoặc chọn H,V,A,B,O)
 • through point: chọn điểm thứ hai của đường thẳng
 • through point: chọn điểm khác nếu muốn vẽ chùm đường thẳng đi qua điểm 1

Các lựa chọn của lệnh XLine

 • Hor: tạo đường thẳng nằm ngang. Sau lựa chọn này ta chỉ việc nhập (hoặc truy bắt điểm) một điểm mà đường thẳng đi qua.
 • Ver: Tạo đường thẳng theo phương thẳng đứng. Sau lựa chọn này ta chỉ việc nhập (hoặc truy bắt điểm) một điểm mà đường thẳng đi qua.
 • Ang: Tạo đường thẳng xiên theo một góc nào đó. Sau lựa chọn này AutoCAD yêu cầu ta nhập vào
  • Enter angle of xline (0) or [Reference]: nhập góc nghiêng
  • Specify through point: chọn một điểm thuộc đường thẳng
 • Bisect: tạo đường thẳng đi qua phân giác của một góc (thông qua 3 điểm), ở lựa chọn này AutoCAD yêu cầu ta nhập vào 03 điểm. Điểm (1) thuộc về tâm của góc, điểm (2) và (3) thuộc về hai cạnh của góc.
  • Command: XLine
  • Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: B ↵
  • Specify angle vertex point: bấm chọn đỉnh của góc
  • angle start point: bấm chọn một điểm thuộc cạnh thứ nhất của góc
  • angle end point: bấm chọn một điểm thuộc cạnh thứ hai của góc
  • Offset : Tạo một đường thẳng song song với một đường thẳng có sẵn.
 • Offset : Tạo một đường thẳng song song với một đường thẳng có sẵn.
  • Command: XLine
  • Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: O ↵
  • Specify offset distance or [Through] <Through>: nhập khoảng cách hoặc t ↵
  • Select a line object: chọn đối tượng gốc
  • Specify through point: chọn một điểm để xác định vị trí đưòng thẳng sẽ phát sinh

Công cụ Polar Tracking: có công dụng cho ta vẽ các góc nhanh chóng khi dùng lệnh Line. Phím bật Polar Tracking là F10. Đây là tùy chọn như vẽ vuông góc F8 – OrthoMode nhưng với các góc tùy chỉnh. 

Ta chỉ có thể bật 1 trong 2 chức năng F8 hoặc F10. 

Ta có thể chọn nhanh góc khi vẽ Line

Lệnh Point: là lệnh dùng để vẽ điểm cho đối tượng trên bản vẽ. Thông qua việc vẽ điểm, người dùng có thể định vị được đối tượng, các giao điểm, vị trí đường tim cũng như có thể chỉnh bắt điểm trong Cad. Đối với lệnh Point, bạn sẽ có 3 cách gọi lệnh như sau: 

Cách 1: Trên thanh công cụ Command, bạn chọn Draw và nhấn và biểu tượng Point để gọi lệnh. 
Cách 2: Gõ phím tắt PO trên bàn phím, nhấn Enter để hiển thị lệnh Point. 
Cách 3: Trên thanh menu chính, bạn chọn Draw -> Point -> Single Point và nhấn Enter để hiển thị lệnh. 

Chọn Point trên thanh công cụ

Trong trường hợp bạn muốn bật chế độ bắt điểm trong Cad bằng lệnh Point thì có thể áp dụng các bước sau đây: 
Bước 1: Trên thanh công cụ Command, bạn gõ lệnh Ddptype. 
Bước 2: Trên thanh menu chính, bạn nhấn chọn Format -> Point -> Point Style. 
Bước 3: Trên màn hình chính, bạn chọn Draw 2 -> Point – Ddptype. 
Bước 4: Lúc này, bạn sẽ tiến hành thao tác với các dòng câu lệnh sau: 
+ Miền trên cùng: là hình dạng Point. 
+ Point Size: Kích thước Point.
+ Set Size Relative to Screen: Kích cỡ tương đối so với màn hình (theo % so với màn hình). 
+ Set Size in Absolute Units: Định kích thước tuyệt đối của điểm (theo đơn vị vẽ). 
– Bước 5: Nhấn Enter để kết thúc lệnh. 

Cách vẽ một điểm Point 

Khi vẽ điểm trong Cad, người dùng thường vẽ một điểm để xác định vị trí của đối tượng. Thao tác này được thực hiện với lệnh Point bằng 2 bước đơn giản sau đây: 
Bước 1: Bạn nhấn vào thanh công cụ Draw -> Point -> Single point để hiển thị lệnh hoặc gõ lệnh tắt PO trên màn hình sau đó nhấn Enter để gọi lệnh. 
Bước 2: Tại dòng lệnh Specify a point, bạn nhấn chuột chọn vị trí cần pick điểm, kết hợp với thao tác chỉnh bắt điểm trong Cad để tìm tới các đối tượng có sẵn và nhấn chuột trái vào vị trí đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập tọa độ điểm Point để xác điểm vẽ cho đối tượng. 
Bước 3: Nhấn Enter để kết thúc lệnh. 

Cách vẽ nhiều điểm Point cùng lúc 

Bên cạnh thao tác vẽ điểm trong Cad với một điểm duy nhất, nhiều người còn dùng lệnh Point để vẽ nhiều điểm trên cùng một đối tượng. Cách thực hiện đối với cách này rất đơn giản, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây: 
Bước 1: Vào thanh công cụ Draw -> Point -> Multiple point để hiển thị lệnh Point vẽ nhiều điểm cùng lúc. 
Bước 2: Tại dòng lệnh Specify a point, bạn tiến hành pick lần lượt từng điểm Point vào từng vị trí mà bạn mong muốn bật chế độ bắt điểm trong Cad. Hoặc nhập tọa độ lần lượt theo từng điểm Point đã Pick sẵn trên đối tượng của bản vẽ. 
Bước 3: Nhấn Enter để hoàn thành.