Bài 3 – Tìm hiểu lệnh Arc, Polygon, Ellipse, Rectangle và các chế độ bắt điểm

Bài 3 – Tìm hiểu lệnh Arc, Polygon, Ellipse, Rectangle và các chế độ bắt điểm

Trong buổi học hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu lần lượt các lệnh cơ bản tiếp theo, bắt đầu là lệnh Arc (cung tròn), phím tắt là ARC.

Lệnh này có thể được click nhanh trên thanh công cụ tại vị trí như sau:

Các hình thái cách vẽ 1 đường cong Arc

Giải thích các cách vẽ Arc: 

* Lựa chọn vẽ cung tròn đi qua 3 – Point đi qua 3 điểm.

Sau khi lựa chọn lệnh vẽ cung tròn đi qua 3 điểm chúng ta thực hiện:

 • Nhấn trái chuột chọn điểm thứ nhất
 • Nhấn trái chuột chọn điểm thứ 2
 • Nhấn trái chuột chọn điểm thứ 3

* Vẽ cung tròn biết điểm Start, Center, End (điểm đầu, điểm tâm, điểm cuối)

 • Nhấn trái chuột chọn biểu tượng trên
 • Chọn điểm đầu của cung
 • Chọn điểm tâm của cung
 • Chọn điểm cuối của cung

 * Vẽ cung tròn biết điểm Start, Center, Angle (điểm đầu, tâm, góc)

 • Click chọn biểu tượng đầu tiên
 • Chọn điểm đầu của cung
 • Chọn điểm tâm của cung
 • Nhập góc ở tâm

 * Start, Center, length: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, tâm, chiều dài dây cung

 • Click chọn biểu tượng trên
 • Chọn điểm đầu của cung
 • Chọn điểm tâm của cung
 • Nhập chiều dài dây cung

 * Start, End, Angle: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, điểm cuối, góc ở tâm.

 * Start, End, Direction: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, điểm cuối, hướng tiếp tuyến của cung

 * Start, End, Radius: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, điểm cuối, bán kính

 * Center, Start, End ( Vẽ cung tròn đi qua điểm tâm, điểm đầu, điểm cuối

 * Center, Start, Angle (Vẽ cung tròn đi qua điểm tâm, điểm đầu, góc ở tâm

Center, Start, length: Vẽ cung tròn đi qua điểm tâm, điểm đầu, chiều dài dây cung

 * Continue: Vẽ cung tròn nối tiếp với đoạn thẳng hoặc cung tròn trước đó

– Chú ý: Trong quá trình vẽ, giữ phím ‘Ctrl” để đổi hướng của cung tròn.

Bài tập thực hành lệnh Arc

Lệnh Polygon: có tác dụng vẽ hình đa giác đều với những tùy chọn khác nhau để tạo ra hình đa giác với số cạnh tùy ý.

Khi rê chuột tới công cụ Polygon sẽ xuất hiện hướng dẫn

Cách dùng lệnh Polygon:

Cách 1: Click trực tiếp ký hiệu vàng như hình trên thanh công cụ

Cách 2: Gõ lệnh tắt là POL

 • Enter number of sides:  Nhập số cạnh của đa giác
 • Specify center of polygon or [edge]: Nhập tọa độ tâm của đa giác
 • Enter an option [ Inscribed in circle / Circumscribed about circle ]:  Nếu nhập I thì là chọn đa giác nội tiếp đường tròn, còn nhập C thì là chọn đa giác ngoại tiếp đường tròn

Inscribed in circle: Đa giác nội tiếp đường tròn

 • Nhập I
 • Polygon Specify radius of circle:  Nhập giá trị bán kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác.
 • Enter để kết thúc

Circumscribed about circlĐa giác ngoại tiếp đường tròn.

 • Nhập C
 • Polygon Specify radius of circle: 
 • Nhập giá trị bán kính của đường tròn nội tiếp đa giác.
 • Enter để kết thúc.

* Vẽ đa giác theo tọa độ cạnh với lệnh Polygon

 • Nhập lệnh: POL => Enter
 • Polygon enter number of side <4>:
 • Nhập số cạnh của đa giác
 • Polygon Specify center of polygon or [Edge]:
 • Nhập E
 • Click chọn tọa độ thứ nhất của một cạnh
 • Polygon Specify first endpoint of edge: specity second endpoint of edge:
 • Click chọn điểm tọa độ thứ hai của một cạnh.
Bài tập thực hành vẽ POL

Lệnh vẽ Ellipse: đây là một phiên bản đặc biệt của đường tròn khi có 2 đường kính vuông góc không bằng nhau. Để gọi được lệnh này thì bạn có 2 cách sau đây: 
Cách 1: Trên giao diện của Autocad, bạn nhập từ bàn phím lệnh tắt EL và nhấn Enter để hiển thị lệnh. 
Cách 2: Trên thẻ Home của giao diện Autocad, bạn click chuột vào công cụ Draw và chọn Ellipse để hiển thị lệnh. 

Click trực tiếp vào icon lệnh Ellipse

Để vẽ Elip trong Cad chính xác và đúng chuẩn nhất thì bạn cần thực hiện theo đúng quy trình sau: 
– Bước 1: Gọi lệnh lên trên giao diện Cad. 
– Bước 2: Kích chuột chọn điểm trục thứ nhất. 
– Bước 3: Kích chọn điểm tiếp theo cho trục thứ nhất. 
– Bước 4: Kích chọn điểm tiếp theo cho ½ trục thứ nhất. 
Khi thực hiện quy trình này, bạn cần nắm vững các câu lệnh sau đây: 
– Command: Dùng để gọi lệnh. 
– Specify axis endpoint of ellipse or: Kích chọn điểm cho trục thứ nhất. 
– Specify other endpoint of axis: Kích chọn điểm tiếp theo cho trục thứ nhất. 
– Specify distance to other axis or: Kích chọn điểm tiếp theo cho ½ trục thứ nhất. 

Cách vẽ hình Elip trong bản vẽ Cad 

Theo kinh nghiệm của các nhà thiết kế chuyên nghiệp, có 3 cách vẽ hình Elip trong Cad mà bạn có thể áp dụng để bản vẽ được chính xác và đẹp mắt hơn. Cụ thể như sau: 

Cách 1: Vẽ hình Elip bằng cách xác định độ dài của bán kính theo trục X, Y

– Bước 1: Trên thanh công cụ Command, bạn nhấn lệnh tắt EL và nhấn Enter để hiển thị lệnh. 
– Bước 2: Click chuột để chọn tọa độ tâm của hình Elip.
– Bước 3: Kéo chuột theo trục X, Y và nhập giá trị kích thước của bán kính theo trục X, Y.
– Bước 4: Nhập giá trị kích thước của bán kính còn lại. 
– Bước 5: Tại câu lệnh Rotation, bạn nhập giá trị còn lại theo độ của hình Elip. 
– Bước 6: Nhập giá trị gốc theo trục X, giá trị càng lớn thì hình Elip càng dẹt. 
– Bước 7: Bạn nhấn Enter để kết thúc lệnh. 

Cách 2: Vẽ hình Elip trong Cad dựa vào tọa độ 1 trục và khoảng cách nửa trục còn lại

– Bước 1: Vào cửa sổ Ribbon -> Draw -> Elip để hiển thị lệnh. 
– Bước 2: Click chuột chọn một điểm để xác định tọa độ cho tâm. 
– Bước 3: Kéo chuột theo trục X, Y và nhập giá trị kích thước bán kính theo hai trục này. 
– Bước 4: Rê chuột trên miền Elip và click chuột chọn điểm đầu và điểm cuối mà bạn muốn cắt bỏ. 
– Bước 5: Rê chuột trên miền của Elip và click chuột chọn điểm cuối muốn cắt bằng cách dùng câu lệnh hỗ trợ là Parameter hoặc Include Angle. 
– Bước 6: Nhấn Enter để kết thúc lệnh.

Cách 3: Vẽ cung Elip bằng Elliptical Arc 

– Bước 1: Click chọn biểu tượng hình Elip trên thẻ Home. 
– Bước 2: Click chọn điểm đầu thuộc trục thứ nhất của Elip. 
– Bước 3: Click chọn điểm thứ hai thuộc trục thứ nhất của Elip. 
– Bước 4: Click chọn điểm thứ 3 để xác định được bán kính trục thứ 2 của hình Elip. 
– Bước 5: Kích vào điểm hoặc nhập góc để xác định điểm thứ nhất của cung Elip. 
– Bước 6: Kích vào điểm hoặc nhập góc để xác định điểm thứ hai của cung Elip. 

Lệnh Rectangle dùng để vẽ hình tứ giác trong Autocad. Để vào lệnh Rectangle chúng ta có hai cách:

Cách 1: Nhấn chuột trái chọn biểu tượng Rectangle

Vẽ từ thanh công cụ

Cách 2: Nhập lệnh tắt REC > Enter 

Click chọn điểm đầu.

Area: Vẽ hình tứ giác với diện tích cho trước. Nhập A => Enter
Nhập vào giá trị diện tích của hình chữ nhật

*Nhập giá trị chiều dài (Length) hoặc chiều rộng (Width)

 • Nhập vào giá trị chiều dài của một cạnh

Enter để thực hiện lệnh.

“Làm tương tự với cách nhập chiều rộng (W)”

Dimensions: Vẽ hình tứ giác với kích thước cho trước. D => Enter

Nhập vào giá trị chiều dài của hình tứ giác. Enter

Nhập giá trị chiều rộng. Enter

Click chuột trái vào một điểm bất kỳ để kết thúc.

*  Rotation: Hình tứ giác nghiêng một góc so với trục X. R => Enter

Nhập vào giá trị gốc của hình tứ giác với trục X.

Chọn một trong các lệnh trên rồi làm theo hướng dẫn ở phần trên hoặc chúng ta có thể kéo chuột và ckick để định vị chiều dài và chiều rộng của tứ giác.

Để đưa góc quay về ban đầu chúng ta làm như sau.

R => Enter

0 => Enter

Bài tập kết hợp các lệnh đã tìm hiểu

Bài tập vẽ Ellipse
Kết hợp các lệnh để vẽ Ellipse
Bài tập vẽ Ellipse 3
Bài tập vẽ Ellipse 4
Bài tập vẽ Ellipse 5

Chế độ truy bắt điểm trong AutoCAD: 

Chế độ truy bắt điểm trong Cad là một tính năng rất quan trọng giúp ta chỉ định điểm đầu, điểm cuối của nét vẽ nhanh hơn. Tất cả các đối tượng được vẽ trong phần mềm autocad đều được chỉ định điểm một cách tự động. ví dụ: Đường tròn có các điểm được chỉ định là tâm, tiếp tuyến trên đường tròn, các cạnh góc phần tư đường tròn.

Dùng lệnh OS để mở

Enpoint: Là điểm kết thúc (Cuối đoạn thẳng, góc hình tam giác, góc hình chữ nhật, góc hình vuông…)

Midpoint: Là trung điểm của một đoạn thẳng hoặc một cạnh của đối tượng

Center: Là tâm của hình tròn, hình Ellip.

Node: là bắt điểm chân đường kích thước , hoặc tại một điểm

Quadrant: là điểm phần tư đường trong hoặc hình Ellip

Intersection: Giao cắt của hai đoạn thẳng

Extension: Là bắt điểm ngoài đoạn thẳng nằm trên phương của đoạn thẳng đó

Insertion: Lựa chọn điểm được chèn

Prependicular: Bắt điểm vuông góc với cạnh, đường thẳng bất kỳ

Tagent: Tiếp tuyến của hình tròn, cung tròn, hình ellip

Nearest: Bắt điểm bất kỳ nằm trên một hình.

Apparent Intersection: Truy bắt điểm tại giao điểm vuông góc

Parallel: Truy bắt điểm đường song song với đoạn thẳng có trước