Bài 2 – Tìm hiểu lệnh Polyline và Circle

Bài 2 – Tìm hiểu lệnh Polyline và Circle

Trong buổi học hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu lần lượt 2 lệnh cơ bản tiếp theo là Polyline và Circle.

Polyline là gì ?

Polyline về cơ bản cũng giống như lệnh Line, có nghĩa là vẽ Line như thế nào thì Polyline như thế ấy.

Line thì dùng phím tắt là L

Polyline thì phím tắt là PL

So sánh PL và L

Tuy nhiên điểm khác biệt là Polyline là phiên bản nâng cấp của Line với các đặc điểm sau:

  1. Tất cả các đường nét vẽ bằng PL thì đều cùng là 1 đối tượng, còn Line thì riêng lẻ
  2. Khi vẽ PL thì có nhiều tùy chọn hơn, ví dụ có thể chỉnh độ dày Width, có thể muốn vẽ tiếp cung tròn Arc,…

Khi đã vẽ PL, thì ta có thể dùng lệnh PE để hiệu chỉnh PL

Ngoài ra, ta có thể dùng lệnh PE biến các Line thành Pline. Cách thực hiện như sau:
Vẽ các đường Line liên tiếp nhau, chọn 1 cạnh, chọn Join, chọn tất cả các Line, enter

Các bài tập dùng PL

Giới thiệu về lệnh Circle:

Dùng để vẽ đường tròn trong phần mềm autocad (Áp dụng cho tất cả các phiên bản autocad. Một vài phiên bản được sử dụng rộng rãi hiện nay tại Việt Nam như autocad 2007 hay autocad 2010 và gần đây là autocad 2015).

Hướng dẫn sử dụng lệnh vẽ đường tròn Circle.
– Kích vào biểu tượng mũi tên của biểu tượng circle / Chọn 1 trong các cách vẽ trong danh sách xổ xuống

Sử dụng thanh công cụ

Cách 1: Center, Radius ( Vẽ đường tròn dựa vào tâm và bán kính)

– Click chọn biểu tượng

– Click chọn tâm đường tròn

– Nhập bán kính đường tròn

Cách 2: Center, Diameter (Vẽ đường tròn dựa vào tâm và đường kính)

– Click chọn biểu tượng

– Click chọn tâm đường tròn

– Nhập đường kính đường tròn

Cách 3: 2-Point (Vẽ đường tròn dựa vào 2 điểm)

– Click chọn biểu tượng

– Click chuột chọn điểm thứ nhất

– Click chuột chọn điểm thứ hai

Cách 4: 3-Point (Vẽ đường tròn dựa vào 3 điểm )

– Click chọn biểu tượng

– Click chuột chọn điểm thứ nhất

– Click chuột chọn điểm thứ hai

– Click chuột chọn điểm thử ba

Cách 5: Tan, Tan, Tan ( Vẽ đường tròn tiểp xúc hai đối tượng và có bán kính)

– Click chọn biểu tượng

– Chọn đổi tượng thứ nhẩt

– Chọn đổi tượng thứ hai / Nhập bán kính

Cách 6: Tan, Tan, Radius ( Vễ đường tròn tiểp xúc hai đối tượng và có bán kính )

– Click chọn biểu tượng

– Click chọn đổi tượng thứ nhất

– Click chọn đối tượng thứ hai

– Click chọn đổi tượng thứ ba

Để nhớ được hết tất cả các lệnh nhỏ nằm trong lệnh vẽ đường tròn Circle dùng để vẽ đường tròn, các bạn nên vừa đọc vừa thực hành. Bởi với autocad, nếu muốn học và nhớ được thì thực hành là con đường ngắn nhất và duy nhất.

Bài tập về lệnh Circle.