Bài 11 – Tìm hiểu về Sheet Set trong AutoCAD

Bài 11 – Tìm hiểu về Sheet Set trong AutoCAD

Công dụng của Sheet Set: cho phép người sử dụng tổng hợp, quản lý bản vẽ của dự án thuận tiện và chặt chẽ hơn.

Từ phiên bản AutoCAD 2005 trở đi, Autocad đã bổ sung một tính năng mới hỗ trợ đắc lực cho người sử dụng trong việc quản lý, in ấn và xuất bản hồ sơ bản vẽ. Đó là Sheet set và Sheet set Manager. Theo đó, người thiết kế, người sử dụng cũng như quản lý hồ sơ bản vẽ, theo dõi kiểm tra toàn bộ công trình một cách thuận tiện, dễ dàng, khoa học và nhanh chóng. Giao diện của nó như sau:

Khi nhấn Ctrl + 4 sẽ mở hộp thoại Sheet Set

Cách tạo sheet set trong Autocad

 • Vào File New Sheetset
 • Có 2 phương pháp:
  + C1: Create a sheet set using an example sheet set
  + C2: Create a sheet set using Existing Drawing.
 • Các Sheetset được cấu tạo bởi các Sheet, Subset, Layout as Tương tự các Subset cũng được cấu tạo bởi nhiều Subset con và Layout as Sheet.

Một Sheet set manager gồm 3 TAB:

 • Sheet list
 • Sheet view
 • Model view

Trong đó: 

 • Sheet list quản lý bản vẽ cả công trình theo layout (link tới từng layout các bản vẽ).
 • Model View quản lý bản vẽ theo đường dẫn, thư mục chứa bản vẽ.

Một file Sheetset có định dạng là đuôi *.dst. Mỗi Sheet của nó tương ứng với một layout. Đặc điểm của nó là link trực tiếp tới các Layout bản vẽ nên dung lượng của nó không lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo đường link của nó không bị lỗi thì bạn nên quản lý toàn bộ BV vào một folder (VD: Bản vẽ chẳng hạn). Tránh thay đổi vị trí thư mục của bản vẽ, vì như vậy bạn sẽ làm mất đường link của nó tới Sheetset. Do vậy bạn lại phải Add lại đường link cho nó.

* Khi đã tạo ra được một file Sheet set, sẽ rất đơn giản để Add các bản vẽ Layout vào
(Chú ý: Trong sheetset mỗi Layout là 1 Sheet):

Chuột phải vào Sheet set hoặc Subset

Trong đó:

 • New sheet: Là Add các Sheet (Layout) dựa vào một file Template có sẵn.
 • New Subset: Tạo các thư mục con thuộc Sheet set, và trong mỗi Subset này ta có thể tạo các thư mục Subset nhỏ hơn trong nó cũng như Add các
 • Import Layout as Sheet: Add trực tiếp các Layout bản vẽ vào Sheetset

Xuất bản hồ sơ với SheetSet Manager

Khi xuất bản in ấn hồ sơ, Sheetset cho phép chúng ta in tất cả các bản vẽ chứa trong nó cùng một lúc thông qua lệnh Publish. (Với điều kiện các Sheet này đã được Page Setup)

Tương tự ta cũng có thể in Publish từng thư mục Subset trong Sheetset.