Bài 1 – Nhập môn vẽ CAD và lệnh Line cơ bản

Bài 1 – Nhập môn vẽ CAD và lệnh Line cơ bản

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên tìm hiểu và sử dụng phần mềm AutoCAD. Tôi tự giới thiệu là Quang Phúc, giảng viên hướng dẫn các bạn môn này. Với AutoCAD thì các bạn sẽ được làm quen và sử dụng các lệnh để vẽ các hình vẽ kỹ thuật cơ khí, nhà cửa, máy móc, hình dáng sản phẩm 2D, 3D,…Vì đây là môn cơ bản nên sẽ cần các bạn học và thao tác nhiều thì mới nhớ được tất cả các lệnh

Thao tác cơ bản trong AutoCAD:

Tạo một tài liệu mới:

New – chọn acad.dwt làm nơi làm việc

Các phím tắt cần nhớ để thao tác

Ctrl + 0: phóng to toàn màn hình để dễ làm việc

kích 2 lần chuột giữa – toàn vùng vẽ
chuột giữa: thao tác pan di chuyển

Thao tác chọn:

  • quét từ trái sang phải – chọn hết đối tượng thì mới được chọn
  • quét từ phải sang trái – dưới lên: chọn 1 phần thì cũng dính toàn đối tượng

shift : trừ ra
shift + chuột giữa: xoay trong môi trường 3d

Ctrl + 1: mở bảng property
Ctrl + 9: mở lại bảng nhập lệnh

model: nơi để vẽ
layout: nơi bố trí các view nhìn trong trang giấy, dùng để xuất file PDF in ấn

trong layout: lệnh mv tạo view nhìn mới
Chọn view nhìn, chọn tỷ lệ cho view nhìn (thanh trạng thái góc dưới bên phải)
Crtl + 4: quản lý sheet thành bộ hồ sơ

Thiết lập tổng quát trong CAD:

Bạn dùng lệnh OP – có nghĩa là Option rồi thiết lập các tùy chỉnh thường dùng trong AutoCAD

Thiết lập kích thướt:

Lệnh UN theo các thông số sau

2 thông số cần thiết lập

Thiết lập khổ giấy thao tác:

Đây là bước đầu tiên quan trọng mà bạn cần làm trước khi bắt đầu các thao tác vẽ. 

Bước 1: Right click lên tab Layout chọn Page Setup Manager….

Thiết lập khổ giấy cho layout
Chọn New để thiết lập khổ giấy mới
đánh tên rồi ok
Thiết lập 4 thông số được gạch đỏ
Thiết lập lề trang in theo các trình tự 1, 2, 3, 4
Định khoảng cách lề trong trang in
Kết thúc
Bước cuối là set current để khổ giấy đã thiết lập áp vào layout

Bố trí thành phần vẽ từ Model qua Layout để xuất file in

Ví dụ, ta có khung tên là hình chữ nhật có kích thướt là khổ A3 (420 x 297 mm)

Khung tên khổ A3 trong môi trường Model
Ta Ctrl + C và Ctrl +V trong tab Layout
Mở Page Setup tab Layout chọn Modify
Chọn Window rồi bắt 2 điểm chéo của khung tên
Ta được kết quả Window – Window
Việc này dẫn đến Fix khung tên vừa vặn Layout

Để bỏ các hình vào khung tên, ta dùng lệnh MV, tiến hành canh chỉnh tỷ lệ hình và xuất file PDF bằng lệnh Ctrl +P

Nhớ chọn lại phần Layout trước khi xuất File PDF

Kiểm tra lại bằng Ilustrator hoặc Corel Draw

Ta tạo 1 tài liệu mới có kích cỡ A3 trong Ilustrator rồi import file PDF vào, kết quả sau khi canh gióng

Kiểm tra kích thướt trước khi in
Clip giới thiệu chi tiết cách thực hiện

Lệnh Line: L – vẽ đường thẳng

F8 chế độ vẽ thẳng, dynamic input (tắt bật – thanh trạng thái góc dưới bên phải)
Nhập số dương, âm (độ dài) so lại với trục XY

Nhập tọa độ xy, ví dụ 50,50 đầu còn lại lệnh Line, thì so với đầu Line ban đầu theo trục XY

Line, nhập độ dài, Tab, qua góc
Ví dụ: ngôi nhà, hinh chữ nhật + tam giác đều (60,60,60) bên trên

đưa hình vào CAD. lệnh IM , attach image
Nếu lỡ xóa rồi, thì Attach lại

Bài tập với lệnh Line