PHP là gì, vì sao nên học PHP hiện nay?

PHP là gì, vì sao nên học PHP hiện nay?

PHP là viết tắt của từ Personal Home Page. Nếu nói đơn giản nó là ngôn ngữ lập trình kịch bản đa mục đích. PHP được dùng để phát triển ứng dụng web trên máy chủ, nó phát sinh ra mã HTML trên máy người dùng, dùng để trình bày văn bản, thu thập dữ liệu qua form, sửa đổi cơ sở dữ liệu,….

Lập trình PHP là làm những công việc gì?

Lập trình PHP là một trong những công việc phổ biến trong lĩnh vực phát triển web. PHP là một ngôn ngữ lập trình web mạnh mẽ và dễ dàng để học. Dưới đây là một số công việc mà người lập trình PHP có thể thực hiện:

 1. Phát triển trang web động: Lập trình viên PHP có thể sử dụng PHP để tạo ra các trang web động, tức là các trang web mà nội dung của chúng được tạo ra dựa trên các yêu cầu từ người dùng.

 2. Phát triển ứng dụng web: Lập trình viên PHP có thể sử dụng PHP để tạo ra các ứng dụng web, từ các ứng dụng quản lý nội dung đến các ứng dụng thương mại điện tử.

 3. Kết nối cơ sở dữ liệu: PHP có thể được sử dụng để kết nối và tương tác với các cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, PostgreSQL và SQL Server.

 4. Phát triển các ứng dụng di động: Lập trình viên PHP có thể sử dụng các framework như Laravel, CodeIgniter, CakePHP để phát triển các ứng dụng di động cho Android hoặc iOS.

 5. Phát triển các hệ thống quản lý nội dung (CMS): PHP được sử dụng rộng rãi để phát triển các hệ thống quản lý nội dung như WordPress, Drupal, Joomla, v.v.

 6. Tích hợp các dịch vụ và API: Lập trình viên PHP có thể sử dụng PHP để tích hợp các dịch vụ và API khác vào trang web hoặc ứng dụng của họ.

Tóm lại, lập trình PHP là một công việc rất đa dạng và có nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực phát triển web.

Đặc điểm lập trình PHP
Đặc điểm lập trình PHP

Mức lương của lập trình viên PHP hiện nay ?

Mức lương của lập trình viên PHP hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, địa điểm làm việc, kích thước của công ty, v.v. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu thị trường và phân tích thống kê, mức lương trung bình của lập trình viên PHP là khoảng từ 10 triệu đến 40 triệu đồng/tháng tại Việt Nam và khoảng từ $50,000 đến $100,000/năm tại Mỹ.

Nếu bạn là một lập trình viên PHP mới bắt đầu, mức lương sẽ thấp hơn so với những người có kinh nghiệm và địa vị cao hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn tốt, bạn có thể đàm phán để đạt được mức lương cao hơn. Các công ty lớn và các startup cũng có xu hướng trả lương cao hơn để thu hút và giữ chân các lập trình viên tài năng.

Ngoài mức lương cơ bản, các lập trình viên PHP có thể được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm, thưởng, phụ cấp, nghỉ phép, chế độ làm việc linh hoạt, v.v.

Những yếu tố giúp lập trình PHP giỏi ?

Để trở thành một lập trình viên PHP giỏi, có một số yếu tố quan trọng sau đây cần phải có:

 • Kiến thức cơ bản về lập trình: Để hiểu và áp dụng PHP hiệu quả, bạn cần có kiến thức cơ bản về lập trình, bao gồm lý thuyết về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, v.v.
 • Hiểu biết về HTML, CSS và JavaScript: Để phát triển các trang web và ứng dụng web động, bạn cần biết HTML, CSS và JavaScript để tạo giao diện và tương tác với người dùng.
 • Kỹ năng sử dụng các framework PHP: PHP có rất nhiều framework như Laravel, CodeIgniter, Symfony, v.v. Để phát triển nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, bạn cần biết sử dụng các framework này.
 • Kỹ năng sử dụng cơ sở dữ liệu: PHP có thể được sử dụng để kết nối và tương tác với các cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, PostgreSQL và SQL Server. Do đó, bạn cần phải biết về cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Để phát triển các ứng dụng phức tạp, bạn cần có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, bao gồm khả năng hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng, tìm ra các lỗi và sửa chúng.
 • Khả năng học tập và cập nhật kiến thức: Công nghệ phát triển web liên tục thay đổi và cập nhật, do đó, bạn cần phải cập nhật và học tập kiến thức mới liên tục để có thể giữ vững tốc độ phát triển.

Tóm lại, để trở thành một lập trình viên PHP tốt, bạn cần có kiến thức cơ bản về lập trình, hiểu biết về HTML, CSS và JavaScript, kỹ năng sử dụng các framework PHP, kỹ năng sử dụng cơ sở dữ liệu, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, và khả năng học tập và cập nhật kiến thức.