Tài chính cá nhân 3/3/2020: Lại nói về Tỷ suất sinh lợi

Tài chính cá nhân 3/3/2020: Lại nói về Tỷ suất sinh lợi

Trong đầu tư thì Tỷ suất sinh lợi và thời gian đầu tư là 2 yếu tố cực kỳ quan trọng đối với kết quả đầu tư. Vì thế chúng ta cần phải hiểu rõ, và tính đúng.

BÀI TOÁN: VAY 40 TRIỆU,

MỖI THÁNG TRẢ 3 TRIỆU.

SAU 2.5 NĂM, TRẢ VỐN GỐC 40 TRIỆU.

LÃI SUẤT THÁNG: 3%. LÃI SUẤT NĂM BAO NHIÊU?

36% HAY 42.58%.

Status Tài chính cá nhân ngày 29/2, về một dự án thực tế: “Nhà trọ tiền chế, thuê – xây dựng – cho thuê”:

Chia lợi nhuận trong đầu tư kinh doanh
Chia lợi nhuận trong đầu tư kinh doanh

NĐT góp vốn 40 triệu đồng vào dự án của DN, mỗi tháng NĐT nhận 1,2 triệu đồng tiền lãi, sau 30 tháng NĐT nhận lại 40 triệu đồng.
Chúng ta hãy tính Tỷ suất sinh lời của NĐT trong dự án này theo như hướng dẫn trong bài 7.

Chúng ta dùng Excel để thể hiện các dòng tiền theo tháng.
Dòng tiền đầu tiên là -40 triệu;
29 dòng kế tiếp là +1,2 triệu;
Dòng cuối cùng là: 41,2 triệu.
Áp dụng công thức IRR vào dòng tiền này, ta sẽ tính được TSSL = 3%/tháng.
Tỷ suất sinh lời năm tương đương = ((1+Tỷ suất sinh lời mỗi tháng)12) – 1 = 42,58%/ năm.

Sau khi bài này đăng lên trên Facebook của tôi và của CafeBiz, có một số bạn thắc mắc. Ý của bạn là: NĐT cho vay 40 triệu, mỗi tháng nhận lãi 1.2 triệu. Lãi suất tháng 3% thì lãi suất năm 36%.

Bạn còn lý luận, tổng tiền lại NĐT nhận là = 1,200,000*12 = 14,400,000. Tức là Tỷ suất sinh lợi (TSSL) = 14,400,000/40,000,000 = 36%

Tôi có giải thích rằng vì 14,400,000 này bạn không nhận 1 lần, mà nhận từng tháng nên TSSL phải lớn hơn 36%, và là 42.58% như đã tính toán. Các bạn vẫn không đồng ý.

Nay tôi giái thích và chứng minh bằng bài này, cho chúng ta cùng rõ.

Bây giờ chúng ta đặt vị trí của chúng ta là Doanh nghiệp (DN).
DN vay 40 triệu. Nếu lãi suất 36% năm thì DN sẽ trả lãi = 36%*40 triệu = 14,400,000 này vào cuối năm. Tức là cuối tháng thứ 12.

Nhưng theo dự án này, thì tổng tiền DN cũng phải trả cho NĐT là 14,400,000 (=1,200,000*12), nhưng phải trả mỗi tháng 1,200,000. Nghĩa là DN không giữ được số lãi này đến tháng 12, mà phải trả trước từng phần số lãi này.

Ta hãy tính Giá trị tương lai vào tháng 12 của dòng tiền lãi này:

– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ nhất có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^11= 1,661,081
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ hai có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^10= 1,612,700
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ ba có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^9= 1,565,728
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ tư có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^8= 1,520,124
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ năm có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^7= 1,475,849
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ sáu có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^6= 1,432,863
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ bảy có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^5= 1,391,129
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ tám có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^4= 1,350,611
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ chín có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^3= 1,311,272
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ 10 có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^2= 1,273,080
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ 11 có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^1= 11,236,000
– Số lãi 1,200,000 tại tháng thứ 12 có giá trị tại tháng 12 là = 1,200,000*(1+3%)^0= 1,200,000

Cộng các dòng tiền này lại ta sẽ có giá trị của chúng tại tháng 12 = 17,030,435.

Điều đó có nghĩa là, với lãi suất 3%/ tháng, thì số tiền lãi 1,200,000 doanh ngghiệp phải trả hàng tháng tương đương với việc DN phải trả số tiền 17,030,435 vào tháng 12.
Lãi suất năm = 17,030,435/ 40,000,000 = 42.58%

Nói một cách khác, chi phí vốn, hay lãi suất của việc vay này đối với DN là 42.58%/ năm.

Như vậy, ngược lại, người cho vay (tức là NĐT) được hưởng Tỷ suất sinh lời là: 42.58%/ năm.
(Còn NĐT không chịu dùng tiền tháng này để kinh doanh sinh lợi, và bỏ két sắt để cuối năm cộng lại thành 14,000,000 và nói là tôi chỉ nhận TSSL là 36%, thì NĐT bị ảnh hưởng quyền lợi thôi.)

Thân ái