Bài tập trang trí trình bày với Ms Word

Bài tập trang trí trình bày với Ms Word

Chào các bạn, bài tập word là một trong những bài tập cơ bản nhất trong môn Tin học. Do đó, những bài tập trong cuốn sách này, các bạn cố gắng hoàn thành. Mỗi bài tập là 1 trang để nộp bài nhé.

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
trang 5
trang 6
Trang 7
Bài tập word
Bài tập word trang 10
Bai tap 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24