Bài tập thực hành PowerPoint

Bài tập thực hành PowerPoint

Powerpoint được biết đến là một công cụ hỗ trợ cho giáo viên học sinh hay dân văn phòng để tạo ra những slide đẹp mắt hỗ trợ cho bài thuyết trình đạt kết quả cao hơn. 

Việc sử dụng Powerpoint cho ra đời với mục đích phục vụ cho cá buổi thuyết trình thay cho phấn và bảng. 

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint
Huong dẫn sử dụng Power Point
Chen bảng vào Slide
Chen biểu đồ vào Slide
Tạo liên kết
Nút lệnh liên kết
Đánh số trang, tạo hiệu ứng
Bài tập power point
Tạo hiệu ứng trong Power Point
Bai tập 1 môn Power Point
dddd
ggfd