Tips chụp ảnh xinh

Tips chụp ảnh xinh
?? ???? ??̣? ??́?? đ?̛́?? ??̛̣ ???, ???? ??̆́? ??̂? ??̣? ????? ??̀?? ??̀ ?
 
Tips mấy bà chụp nhé??
 
1. Lúc 4-5h chiều ánh sáng tốt, có nắng nhẹ cho xinh nè?
 
2. Vị trí máy ảnh cách cơ thể 2-2,5 mét, điện thoại di động ở vị trí đáy quần ~ đầu gối ( giúp 1m5 thành 5m nha??)
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp
Tip chụp ảnh đẹp