Giải nghĩa các từ học thuật trong Photoshop

Giải nghĩa các từ học thuật trong Photoshop

Khi làm việc với Photoshop, không ít bạn còn chưa hiểu hết ý nghĩa của các từ chức năng công cụ trong phần mềm, nhất là các bạn lần đầu học thiết kế. Do vậy, trong bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từ từ các ý nghĩa của các từ này nhé.

Chế độ Blending Mode trong Photoshop
Chế độ Blending Mode trong Photoshop
Công cụ Clone Stamp trong Photoshop
Công cụ Clone Stamp trong Photoshop
Bảng Histogram trong Photoshop
Bảng Histogram trong Photoshop
Chức năng Feather trong Photoshop
Chức năng Feather trong Photoshop
Công cụ Dodge Burn Tools trong Photoshop
Công cụ Dodge Burn Tools trong Photoshop
Bảng điều khiển Curves trong Photoshop
Bảng điều khiển Curves trong Photoshop
Công cụ Brush Tool trong Photoshop
Công cụ Brush Tool trong Photoshop
Chức năng Layer Mask trong Photoshop
Chức năng Layer Mask trong Photoshop
Bảng History Panel trong Photoshop
Bảng History Panel trong Photoshop
Công cụ Magic Wand Tool trong Photoshop
Công cụ Magic Wand Tool trong Photoshop
Lớp Layer là một điều quan trọng căn bản trong Photoshop
Lớp Layer là một điều quan trọng căn bản trong Photoshop

Nguồn: Cộng đồng Design