Hoa Kỳ từ bỏ thuế quan đối với các tấm pin mặt trời Việt Nam

Hoa Kỳ từ bỏ thuế quan đối với các tấm pin mặt trời Việt Nam

Joe Biden has waived tariffs on solar panels exported from Vietnam and three other Southeast Asian countries for two years amid rising demand for renewable energy in the U.S.

Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã miễn thuế đối với các tấm pin mặt trời được xuất khẩu từ Việt Nam và ba quốc gia Đông Nam Á khác trong hai năm do bối cảnh nhu cầu năng lượng tái tạo tăng lên ở Hoa Kỳ.

The tariff exemption will also apply to panels from Cambodia, Malaysia and Thailand and serve as “bridge” while U.S. manufacturing ramps up, the White House stated Monday.

Vào hôm thứ hai, người phát ngôn tại Nhà Trắng tuyên bố, việc miễn thuế cũng sẽ áp dụng cho những tấm pin được xuất khẩu từ Campuchia, Malaysia và Thái Lan và được xem như một “cầu nối” trong khi sản xuất của Hoa Kỳ tăng lên.

Tấm pin mặt trời được lắp đặt tại Việt Nam

Solar energy is among the fastest growing sources of new electric generation in the United States, and Southeast Asia made up around three-quarters of solar modules imported to the U.S. in 2020, the White House said.

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn phát điện mới phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ và Đông Nam Á, chiếm khoảng ba phần tư các mô-đun năng lượng mặt trời được nhập khẩu vào Hoa Kỳ năm 2020, Nhà Trắng cho biết thêm.

Vietnam has risen as a solar power hotspot in recent years thanks to the government’s incentive feed-in tariffs to attract investors.

Việt Nam đã phát triển lên như một điểm nóng năng lượng mặt trời trong những năm gần đây nhờ các mức thuế khuyến khích của chính phủ để thu hút các nhà đầu tư.

In the first four months this year, solar plants accounted for 10.9 percent of total power production, according to state-owned utility Vietnam Electricity.

Theo tập đoàn điện lực Việt Nam, trong bốn tháng đầu năm nay, các nhà máy năng lượng mặt trời chiếm 10,9 % tổng sản lượng điện.

Hong Kong-based Jinko Solar, one of the largest solar panel manufacturers in the world, received an investment license for its $498 million project in northern Vietnam last year and launched its plant in January.

Jinko Solar có trụ sở tại Hồng Kông, một trong những nhà sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, đã nhận được giấy phép đầu tư cho dự án trị giá 498 triệu đô la của mình tại miền Bắc Việt Nam năm ngoái và ra mắt nhà máy vào tháng 1.

*Bài viết của tác giả Dat Nguyen trên báo VnExpress, xem bài viết tại Link: https://e.vnexpress.net/news/industries/us-waives-tariffs-on-vietnam-solar-panels-4473116.html 

Từ mới: 

waive (v)        /weiv/          loại bỏ, từ bỏ, khước từ

tariff (n)         /’tærif/          thuế quan, thuế xuất nhập khẩu

panel (n)       /‘pænl/          ô vuông (pin)

incentive (adj) /in’sentiv/  khuyến khích, thúc đẩy, khích lệ

utility (n)      /ju:’tiliti/         những ngày phục vụ công cộng

launch (v)     /lɔ:ntʃ/          đưa ra, giới thiệu, khởi chạy