Không gian nội thất – phần 2

Không gian nội thất – phần 2

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo không gian nội thất đã hoàn thiện của dự án Thảo Điền Pearl nhé.

Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 01
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 02
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 03
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 04
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 05
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 06
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 07
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 08
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 09
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 10
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 11
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 12
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 13
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 14
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 15
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 16
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 17
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 18
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 19
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 20
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 21
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 22
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 23
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 24
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 25
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 26
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 27
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 28
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 29
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 30
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 31
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 32
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 33
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 34
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 35
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 36
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 37
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 38
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 39
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 40
Không gian kiến trúc nội thất – Thảo Điền Pearl – 41

Trên đây cũng có khá nhiều hình thực tế của dự án Thảo Điền Pearl để các bạn tham khảo. Hy vọng loạt ảnh này sẽ bổ sung cho bạn vài ý tưởng mới trong việc bố trí kiến trúc thiết kế của mình. Hãy cùng theo dõi những bài sắp tới bạn nhé. 

lequangphuc@gmail.com