Bố trí khoảng cách vật dụng – phần 1

Bố trí khoảng cách vật dụng – phần 1

Việc thông thạo nhớ rõ các khoảng cách tối thiểu khi thiết kế phù hợp với thực tế là điều rất quan trọng với kiến trúc sư, họa viên kiến trúc. Điều đó giúp sản phẩm thiết kế ra chân thực nhất có thể. Do đó, trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tập nhớ dần từng khoảng cách cũng như cách bố trí vật dụng phù hợp nhé.

bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất
bố trí khoảng cách kích thướt vật dụng thiết kế nội thất