Thiết kế mặt cắt ngang nhà sườn đồi

Thiết kế mặt cắt ngang nhà sườn đồi

Việc thiết kế lên bản vẽ nhà sẽ cần có tham khảo các ý tưởng trước đó. Bài hướng dẫn qua các hình ảnh sau từ nguồn nước ngoài sẽ là các tư liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành thiết kế. Link download toàn bộ https://drive.google.com/file/d/1L_yvzP6lJw5bKBV5lAHS10xeGZN3mz_r/view?usp=sharing