Thiết kế NDTT – Logo Phúc Long

Thiết kế NDTT – Logo Phúc Long

Khoa Mỹ thuật và Thiết kế trường đại học Văn Lang xin trân trọng giới thiệu những đồ án trong khuôn khổ đồ án NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU của sinh viên k25.

Thông qua đồ án năm cuối này, các Giảng viên muốn chuẩn bị tốt nhất hành trang cho sinh viên khi chuẩn bị bước vào làm Tốt nghiệp và tiến vào thị trường lao động. Những đồ án đều mang tính ứng dụng cao, hoàn thiện về mặt kỹ thuật và mỹ thuật, cũng như đáp ứng được đúng tinh thần yêu cầu của doanh nghiệp.

Hy vọng sau khi trải nghiệm đồ án lần này, các sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về việc làm nghề cũng như trau dồi cảm quan nghệ thuật cho các kế hoạch mới.

https://drive.google.com/file/d/11nsqsIzbWr-R484LJvqyw64CJS1NVWze/view?usp=sharing

Toàn bộ file hình, các bạn có thể download link trên