Cách phối chữ và nền trong thiết kế

Cách phối chữ và nền trong thiết kế

Việc phối màu giữa nền và chữ nên có sự tương phản giữa màu tối và màu sáng để dễ đọc.

Nền xanh - chữ trắng
Nền xanh – chữ trắng
Nền cam, chữ vàng
Nền cam, chữ vàng
Nền xanh dương, chữ trắng
Nền xanh dương, chữ trắng
Nền đỏ, chữ xám
Nền đỏ, chữ xám
Nền xanh lá, chữ xanh dương
Nền xanh lá, chữ xanh dương
Nền hồng, chữ vàng
Nền hồng, chữ vàng
Nền xám, chữ vàng
Nền xám, chữ vàng
Nền vàng, chữ xanh
Nền vàng, chữ xanh
Nền tím, chữ vàng
Nền tím, chữ vàng
Nền xám, chữ đỏ
Nền xám, chữ đỏ
Nền tím, chữ xanh
Nền tím, chữ xanh
Nền hồng, chữ trắng
Nền hồng, chữ trắng