Bài toán cuối tuần

Bài toán cuối tuần

Cuối tháng 3/2019, B mua con bò X giá 7 triệu.
Cuối tháng 4, B bán bò X giá 10 triệu.
Cuối tháng 6, B mua lại bò X giá 14 triệu.
Cuối tháng 10, B bán lại bò X giá 16 triệu. Hỏi, tổng kết lại:
1) B lời/lỗ bao nhiêu triệu?
2) Tỷ suất sinh lời tính theo năm của B là bao nhiêu?

Bạn nào chưa giải thì hãy tự giải trước khi đọc tiếp nhé ?

bài toán con bò
bài toán con bò

CÂU 1: TÍNH SỐ LỜI LÃI CỦA B.
Khá nhiều bạn tính sai kết quả 1 triệu.
Các bạn tính như vầy:
Mua 7 triệu bán 10 triệu: lời 3 triệu,
Mua lại bò 14 triệu: lỗ 4 triệu (bạn tự cho giá vốn là 10)
Mua 14 bán 16 triệu: lời 2 triệu.
Nên tổng = 3 – 4 + 2 = 1 triệu. SAI
Ở đây các bạn bị sai ở bước thứ hai. Vì là B mới bán ra 10 triệu nên các bạn tự động GIẢ ĐỊNH rằng giá vốn của bò X là 10 triệu. Nên khi mua lại bò X với giá 14 triệu thì B bị lỗ 4 triệu.
Gỉa Định Như Thế Là Sai.

Chúng ta phải hiểu theo từng phi vụ đầu tư. Nói một cách đơn giản: Một phi vụ mua rồi bán bắt đầu khi chúng ta trả tiền ra, mua 1 cái gì đó, gọi là mở trạng thái (Open position), và kết thúc khi chúng ta thu tiền về bằng cách bán cái đó đi, gọi là đóng trạng thái (Close position).
(Nếu bán khống thì quy trình sẽ ngược lại, bán mở trạng thái, mua đóng trạng thái)

Ở ví dụ này, khi B mua bò X với giá 7 triệu vào cuối tháng 3,, là B mở trạng thái, lúc đó về tiền thì B bỏ ra 7 triệu, về trạng thái thì B có 1 con bò X. Sau đó cuối tháng 4, B bán bò X đi, tức là B đóng trạng thái. B thu về 10 triệu. Trạng thái của B lúc này là 0 bò X. Phi vụ này B lời = -7+10 = +3

Sau đó B mua bò X vào với giá 14 triệu, là B mở trạng thái mới. Trạng thái mới này không liên quan gì đến trạng thái cũ. Con bò X mà B đã bán 10 triệu vào tháng 4 là việc đã hoàn tất. Bây giờ, vào tháng 6 giá của nó là 14 triệu. B mua vào, tức là mở trạng thái mới: 1 con bò X. Lúc này không thể nói là B lời hay lỗ cho đến khi B đóng trạng thái tức là bán con bò X đi.

Vào tháng 10, B đã đóng trạng thái, bán đi con bò X đó. . B thu về 16 triệu. Trạng thái của B lúc này là 0 bò X. Phi vụ này B lời = -14+16 = +2

Tổng kết 2 phi vụ lại, tiền lời của B là = 3 +2 = 5 triệu. ĐÚNG.

Một cách tính đơn giản nữa là: các bạn cộng các dòng tiền âm và dương lại, cũng sẽ ra kết quả,

Tiền lời của B = -7 +10 – 14 + 16 = 5. ĐÚNG

CÂU 1: TÍNH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA B.
Phần đông các bạn đã tính sai, vì không tính đến giá trị thời gian của tiền. Chúng ta nên nhớ rằng, tiền có giá trị thời gian, nên không thể dùng tiền của tháng X cộng trừ hay nhân chia vơi tiền của tháng Y. Tiền chỉ có thể cộng trừ nhân chia khi đưa về 1 mối.

Nhưng trong số các lời giải, không quan tâm đến thời gian của tiền, thì lời giải sau đây là có tính logic. Đó là tính số tiền lời thu được trên số vốn.

Ở trên chúng ta đã tính được tiền lời của B = 5 triệu.
Vậy số vốn của B là bao nhiêu?

Số vốn của B = 7 triệu ban đầu, và 4 triệu mà B phải chi thêm để mua vào trong phi vụ 2. Tổng vống là = 7+4 = 11.

Nên có bạn tính TSLN là = 5/11 = 45.45%. Tính như thế vẫn sai, nhưng ít sai hơn các cách khác. Ở cách tính này, chúng ta đã truy tìm ra tổng số vốn mà A đã bỏ ra.

Cách Tính Đúng Là Áp Dụng Công Thức IRR Mà Tôi Đã Chỉ Rõ Trong Bài Số 7 – Tỷ suất sinh lợi trong đầu tư

Các bạn đọc, khen và cám ơn nhiều, nhưng không chịu áp dụng.
Các bạn đọc lại bài để nắm căm bản nhé.
Bây giờ các bạn theo dõi tiếp nhé.

Nếu xét dòng tiền từng tháng thì:
Cuối tháng 3: – 7 triệu
Cuối tháng 4: 10 triệu
Cuối tháng 5: 0 triệu
Cuối tháng 6: -14 triệu
Cuối tháng 7: 0 triệu
Cuối tháng 8: 0 triệu
Cuối tháng 9: 0 triệu
Cuối tháng 10: 16 triệu

Áp dụng công thức IRR cho dòng tiền tháng này, chúng ta sẽ được kết quả TSSL tháng = 9.34%.

Quá cao phải không các bạn.

Chúng ta check lại bằng cánh tính giá trị hiện tại của 4 dòng tiền.

Công thức tính giá trị hiện tại = Giá trị tương lai/(1+TSSL)^số kỳ, trong đó TSSL =9.34%chúng ta sẽ tính được

Giá trị hiện tại của – 7 triệu vào cuối tháng 3 = -7*(1+9.34%)^1 = -7
Giá trị hiện tại của +10 triệu vào cuối tháng 4 = 10* (1+9.34%)^1 = 9,15
Giá trị hiện tại của -10 triệu vào cuối tháng 6 = -10* (1+9.34%)^3 = -10,71
Giá trị hiện tại của +16 triệu vào cuối tháng 10 = 16*(1+9.34%)^7= 8,56
Tổng của 4 giá trị hiện tại này = 0. Vậy TSSL tháng chính xác là 9.34%.

TSSL năm.
TSSL tháng của B trong “dự án” 7 tháng nói trên là 9.34%.
Giả sử B lập đi lập lại chu kỳ đầu tư tuyệt vời như trên, chúng ta tính ra lãi suất năm tương đươbg như sau:

Nếu lãi suất đơn, thì tính ta ra lãi suất năm = 9.34%*12 = 112.08%.

** Nhưng vì đây là lãi suất kép, (tiền lãi được tiếp tục sinh ra lãi), nên chúng ta dùng công thức sau:
TSSL năm = ((1+TSSL tháng)^12)-1 = ((1+9.34%)^12)-1 = 191.93%.

Cao quá phải không các bạn, tôi kiểm tra lại cho các bạn nhé.
Nếu đầu tư 100 đồng, với lãi suất 9.34%/ tháng, thì sau 12 tháng ta sẽ có
GTTL = 1*(1+9.34%)^12= 291.93 đồng.

Nếu đầu tư 100 đồng, với lãi suất 191.93%/năm, thì sau 1 năm ta sẽ có.
GTTL= 1*(1+191.93%)^1=291.93 đồng
Hai kết quả này như nhau.

Tóm lại
TSSL tháng của B = 9.34%
TSSL năm của B = 191.93%, (Giả sử B lập đi lập lại đồ án nói trên)

Ghi chú đặc biệt:
Bài này chỉ giúp chúng ta tính toán lời lỗ, Tỷ suất sinh lợi… chứ không phải là minh hoạ về đầu tư.
Ở ngoài đời, nếu chúng ta có thể đạt tỷ suất sinh lợi trung bình: 10%-15% / năm, trong một thời gian dài là rất tuyệt vời rồi.
Đừng kỳ vọng mức TSSL trên 20%/năm nhé!

Chúc các bạn 1 ngày vui.
Tuần sau tôi sẽ viết bài: Kiếm tiền, Tiết kiệm tiền, Bảo vệ Tiền, Đầu tư Tiền.
Các bạn tương tác share, comment, like để bài lan toả nhé. Cám ơn các bạn nhiều.

Thân ái
LMC