Bài tập cơ bản dựng hình 3D làm quen với Sketchup – P3

Bài tập cơ bản dựng hình 3D làm quen với Sketchup – P3

Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm loạt bài tập thứ 3 bằng các công cụ dựng hình cơ bản của SketchUp. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi !

Bài 21 – bài tập dựng hình Sketchup cơ bản
Bài 22 – Dựng hình SketchUp cơ bản
Bài 23 – Dựng hình SketchUp cơ bản
Bài 24 – Dựng hình SketchUp cơ bản
Bài 25 – Dựng hình SketchUp cơ bản
Bài 26 – Dựng hình SketchUp cơ bản
Bài 27 – Dựng hình SketchUp cơ bản
Bài 28 – Dựng hình SketchUp cơ bản
Bài 29 – Dựng hình SketchUp cơ bản
Bài 30 – Dựng hình SketchUp cơ bản

Những bài tập trên đây, các bạn có thể dùng AutoCAD để vẽ cho nhanh, sau đó import và push lên theo đường Line có sẵn. Khi không tạo được bề mặt, các bạn có thể đồ lại một vài nét để khép kín đối tượng, tự nó sẽ hiểu. Chúc các bạn thành công!

lequangphuc@gmail.com